Till innehållet

Flickan, mamman och demonerna

Projektet drivs av: Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att lokalt kunna upptäcka och hjälpa barn som har familjer där en eller båda föräldrarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.

Målgruppen för projektet är både barn som är anhöriga till personer som lider av schizofreni eller annan psykossjukdom, och personalgrupper som kan finnas runt dessa barn. Projektet kommer att utgå från Suzanne Ostens film ”Flickan, Mamman och Demonerna” och skapa pedagogiska verktyg med den som grund. Projektet planerar att ta fram gemensamma utbildningar för olika yrkeskategorier som möter barn, bland annat inom skola, socialtjänst och psykiatri, samt utarbeta tvärprofessionella nätverk. Genom samarbete med ungdomsverksamheter och skola ska det också tas fram verktyg som riktar sig direkt till barn, bland annat ett spel och en serietidning. Utbildningarna utvecklas och testas i ett antal kommuner i Södermanlands län. Efter projektet är tanken att Schizofreniförbundet ska fortsätta att hålla i utbildningar för berörda personalgrupper, i samverkan med lokalt engagerade medlemmar över hela landet. Materialet kommer också göras tillgängligt på nätet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Sidan uppdaterades 2022-09-02.