Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Folkbildningsfältare

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Stockholms län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

Modellen har prövats i Rinkeby under ett år och nått framgång genom att arbeta uppsökande och relationsbyggande. Man vänder sig till målgruppen unga/unga vuxna med låg formell utbildning i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Man har som mål att nå 600 unika deltagare som deltar i 150 studiecirklar. Projektet anställer tre ”folkbildningsfältare” med inriktning på musik, kultur och demokrati. Tillsammans med samarbetsparterna Folkets Hus och Parker och övriga studieförbund kommer man söka lokala samarbeten för att få tillgång till verksamhetslokaler och studios. Man räknar med att uppsökandeteamet är ”självfinansierat” efter projekttidens slut. Finansieringen kommer då från det ordinarie folkbildningsanslaget som bygger på inrapporterad verksamhet till Folkbildningsrådet. Erfarenheterna och metoden kommer även spridas till alla studieförbund inom Folkbildningsrådet. Uppsökandeteamet och projektet fortsätter på så sätt att leva och växa efter år 3.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.