Till innehållet

Folkbildningsfältare

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Stockholms län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

Modellen har prövats i Rinkeby under ett år och nått framgång genom att arbeta uppsökande och relationsbyggande. Man vänder sig till målgruppen unga/unga vuxna med låg formell utbildning i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Man har som mål att nå 600 unika deltagare som deltar i 150 studiecirklar. Projektet anställer tre ”folkbildningsfältare” med inriktning på musik, kultur och demokrati. Tillsammans med samarbetsparterna Folkets Hus och Parker och övriga studieförbund kommer man söka lokala samarbeten för att få tillgång till verksamhetslokaler och studios. Man räknar med att uppsökandeteamet är ”självfinansierat” efter projekttidens slut. Finansieringen kommer då från det ordinarie folkbildningsanslaget som bygger på inrapporterad verksamhet till Folkbildningsrådet. Erfarenheterna och metoden kommer även spridas till alla studieförbund inom Folkbildningsrådet. Uppsökandeteamet och projektet fortsätter på så sätt att leva och växa efter år 3.

Efter projektet

Mål var att bygga upp en självbärande verksamhet under projekttiden och att folkbildningsfältarna skulle fortsätta sitt arbete i ett eget verksamhetsteam vid projektets avslutande. Då projektets verksamhet bygger på deltagarnas egna intressen och önskemål och deras egen önskan om hur, var, med vem och när olika aktiviteter ska utföras kunde man konstatera att det väldigt ofta var svårt att kunna rapportera det inom ramen för bidragsgivarnas krav för folkbildningen.

Projektet lever inte vidare på något sätt vilket är otroligt synd. Det positiva är att andra organisationer blivit inspirerade av projektet och är igång med att få till liknande funktioner i deras verksamheter. Fältarna har redan blivit headhuntade och är idag verksamma med liknande uppdrag hos andra arbetsgivare vilket vittnar om projektets relevans och arbete. Studiefrämjandet är nöjda med det man åstadkommit även om det inte räckte fram hela vägen i deras egen organisation och fördelningen av stadsbidragen inte gör det möjligt för projektverksamheten att gå runt ekonomiskt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

  • Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL)

    Projektet ska skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och öka motståndskraften mot psykisk ohälsa,…

Sidan uppdaterades 2021-09-15.