Till innehållet

Fontänhögskolan

Projektet drivs av: Sveriges Fontänhus

Beskrivning av projektet

Projektet avser att skapa en modell för teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte mellan svenska Fontänhus och universitetens socionomutbildningar, en modell som även ska kunna användas av andra utbildningar och brukarorganisationer inom området.

Projektet Fontänhusskolan har växt fram ur ett behov av kompetensutveckling inom den egna klubbhusverksamheten Sveriges Fontänhus, men också ur ett behov av att hitta bra sätt att dela med sig av den kunskap och erfarenhet som finns samlad inom verksamheten. Om Fontänhus Fontänhusen bedriver arbetsinriktad rehabiitering på egna villkor för människor med psykisk ohälsa. Samtliga Fontänhus följer samma internationella riktlinjer men är självständiga gentemot varandra. Genom karaktären av klubbhus är man medlem och är med och driver verksamheten sida vid sida med de anställda. Alla har en röst. I Fontänhusen tar man fasta på det friska och det finns en stor kunskap om att leva med psykisk ohälsa och om vad man behöver för att rehabitieras.

Vi vill skapa en varaktig och jämlik modell där Fontänhusen och högskolorna kan byta kunskap med varandra. Syftet är att öka kunskapsnivån i Fontänhusen och på så sätt förbättra möjligheter att stödja medlemmar på ett kompetent sätt, att stärka medlemmar i att våga ta steget ut i arbete eller studier, att bättre förbereda blivande socionomer för deras kommande arbete och att påverka attityder gentemot människor som drabbats av psykisk ohälsa.

Arbetsmetod  Tillsammans med de nämnda högskolorna planerar vi tre kursveckor med de ansvariga lärarna. Vi har utgått från de samarbeten som redan grundlagts på de olika ställena och de förutsättningar som redan finns. I de tre Fontänhusen, som är med och arrangerar veckorna, får deltagande medlemmar och anställda utbildning i teambildning och projektledarskap. Genom ett samarbete med Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG) får de efter avslutat arbete ett intyg på att de gått en sådan utbildning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Scen medis 5

    Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning.

  • Seniorboende - Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda

    Detta projekt ska bygga upp ett teckenspråkigt seniorboende +55 i Hässelby samt också bygga upp ett trygghetsboende i teckenspråksmiljö i Skärholmen.

  • Sjung mitt liv

    Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.