Till innehållet

Föräldrafokus och familjestöd i skolan

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förbättra barns skolresultat för att på så sätt förebygga psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet och kriminalitet.

I projektet testas ett nytt sätt att arbeta förebyggande med hela familjen via skolan och elevhälsan. Målgruppen är barn i grundskolan, föräldrar och andra viktiga vuxna till barnen samt skolpersonal och beslutsfattare.
Familjestödjare inom elevhälsan kommer att arbeta tillsammans med målgruppen barn och föräldrar. Projektet ska även utveckla den universella metoden FöräldraFokus i syfte att tillgängliggöra den för fler familjer. Det görs bland annat genom att ta fram filmer, en enkel handbok som översätts till flera språk samt lättlästmaterial.


Efter projektslut ska arbetet med familjestödjare ha implementerats i elevhälsans ordinarie arbete i de samverkande skolorna. Spridning till andra skolor sker i organisationens ordinarie verksamhet, via de deltagande skolorna och med hjälp av samverkanspartners. Efter projektslut kommer organisationen att erbjuda utbildningar med tillhörande material.

Beviljat belopp

7 031 036 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Beviljat belopp

7 031 036 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Själv, men inte ensam

    Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF),…

  • Djur och natur till barnen på lekterapi

    Projektet syftar till att skapa möjligheter för barn som vistas på sjukhus att få ta del av upplevelser av djur och natur.

  • Förskola på Tur

    Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet.

Sidan uppdaterades 2023-06-09.