Till innehållet

Föräldralyftet

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska bli stärkta i sitt föräldraskap och få en förbättrad kommunikation samt bemötande inom socialtjänsten när de söker stöd.

De ska få verktyg till stöd i sitt föräldraskap samt förutsättningar att genomföra bra möten och ökade möjligheter att föra sin egen talan. Inom projektet genomförs en kartläggning genom fokusgrupper, workshops och en enkätstudie för att få en bild av hur det är att vara förälder med NPF i mötet med socialtjänsten och hur barn upplever familjens kontakt med socialtjänsten. I två pilotkommuner deltar socialtjänsten och där kommer förbättringsteam, som består av både profession och klienter, att inrättas. Den primära målgruppen är familjer som har kontakt med socialtjänsten kring stödinsatser för sina hemmaboende barn, och där minst en av föräldrarna har en NPF-diagnos. Även barnen i familjerna deltar med sina erfarenheter. En annan målgrupp är handläggare inom socialtjänsten. Projektet kommer att drivas av Attention efter projekttiden, och dess överlevnad kommer att bestå i det material som produceras såsom trycksaker, informationsfilmer, app, webbaserad information etc och som riktar sig till föräldrarna och socialtjänsten. Utöver detta utformas ett studiecirkelmaterial för föräldrar med NPF och ett utbildningspaket för socialtjänsten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.