Till innehållet

Förbättrade förutsättningar för simkunnighet

Projektet drivs av: Spårvägen simförening

Beskrivning av projektet

Föreningen ska, tillsammans med målgruppen barn och unga, med eller utan funktionsnedsättning, vidareutveckla metoder för simundervisning. Målet är att ta fram nya undervisningsmetoder och aktiviteter som bättre svarar mot målgruppens behov och som bygger på internationella erfarenheter där fokus flyttas från den traditionella tekniken bröstsim till de mer motoriskt orienterade teknikerna crawl- och ryggsim.
De nya undervisningsmetoderna ska rikta sig till skolans idrottslärare som genom projektet får ny kunskap och målgruppsanpassade övningar som stärker simkunnigheten i Sverige. Särskild fokus läggs på skolor i socioekonomiskt svaga områden där simkunnigheten ofta är lägre än genomsnittet.

Beviljat belopp

1 909 700 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

1 909 700 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Vällingby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-27.