Till innehållet

Förbjuden Musik

Projektet drivs av: Stiftelsen Teskedsorden

Beskrivning av projektet

Teskedsorden vill genom musik skapa förståelse för vikten av demokrati och mänskliga rättigheter hos unga mellan 13 och 19 år.  

Syftet är att utveckla ungas förmåga att kritiskt granska samtiden, skapa metoder för engagemang och bidra till förståelse för vad det innebär att leva i en demokrati. Projektet ska belysa sammanhangen på hur mänskliga rättigheter, demokrati, kultur och yttrandefrihet kan påverkas av till synes vardagliga politiska strömningar och val som finns runt omkring oss. Genom att visa på nutida, historiska, nationella och internationella exempel på musikcensur ska projektet skapa förståelse för och engagemang kring dessa högaktuella frågor. Två pilotskolor i Sundbyberg och i Malmö, kommer tillsammans med samtida musiker inom olika genrer, arbeta fram ett workshopskoncept med moment som demokrati, rättigheter i musiken, låtskrivning, musik- och rytmskapande. Detta koncept sprids i Stockholmsområdet och därefter i övriga Sverige.   

Målet är att tillsammans med ungdomar ta fram ett relevant och nyskapande utbildningsverktyg/plattform som uppmuntrar till långsiktigt lärande och som till exempel kan integreras i undervisning för elever på grundskolan och gymnasiet.

Beviljat belopp

5 967 500 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i december 2022.

Beviljat belopp

5 967 500 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

    Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna…

Sidan uppdaterades 2020-06-26.