Till innehållet

Fördom och stolthet - om normer kring kärlek och sexualitet

Projektet drivs av: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Beskrivning av projektet

Projekt om normer kring kärlek och sexualitet som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning m.fl.

Forum SKILL har tillsammans med Kvinnofolkhögskolan producerat ett material för att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att prata om sexualitet och identitet är inte alltid lätt. Det kan upplevas så svårt att det helt undviks. - Väck inte den björn som sover, är ett uttryck som vi i projektgruppen fått höra ett flertal gånger under arbetet med projektet.Uttrycket syftar till att personer med en intellektuell funktionsnedsättning inte bör informeras om sexualitet och sina sexuella rättigheter. Detta vill vi ändra på! Villkoren för HBTQ-personer i Sverige har förbättrats under de senare åren. Lesbiska par får inseminera, samkönade par får adoptera barn och ingå äktenskap. Ser villkoren annorlunda ut för de människor som är beroende av personal i sin vardag? Hur ser fördomarna mot HBTQ-personer ut bland vård- och omsorgspersonal? Efter lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning inom projekt, folkbildning, daglig verksamhet och på gruppboenden, är vi övertygade om att det finns ett stort behov av diskussioner om kön och sexualitet. En diskussion som involverar både personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal omkring dem. LÄS MER PÅ forumskill.com, där kan du även beställa materialet som består av en bok, kortlek, handledning samt dokumentärfilmen TESSAN=VIKTOR.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.