Till innehållet

Fördomsfri jämlikhet

Projektet drevs av: Tjejer i förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus.

Syftet med projektet är att skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar om Malmös olika områden och invånare genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus. Inom ramen för projektet ingår arbete som rör demokrati och öppenhet.

Målet är att ungdomar i åldrarna 16-25 år tillsammans formar stadsbibliotekets mötesplats samt underlag för verksamheten. Detta för att bygga en mångfaldsrik kunskapsbank bestående av unga. Projektet ska utveckla den metod som föreningen tagit fram för att identifiera grupper som inte syns och hörs i samhället. Genom uppsökande verksamhet i olika områden ska målgruppen bjudas in för att vara med att arrangera aktiviteter och föreläsningar samt kreativt skapande.

Efter projektet är avslutat kommer mötesplatsen finnas kvar på Malmös stadsbibliotek och metoden som utvecklats under projektet kan implementeras av dem som driver mötesplatsen vidare.

Efter projektet

Projektet har involverat många ungdomar från olika platser i Malmö. Det har varit cirka 30 ungdomar som har jobbat som samordnare av olika aktiviteter. De har format mötesplatsen KRUT i samarbete med Malmö Stadsbibliotek. Projektet har arrangerat 122 aktiviteter på KRUT och på andra platser i Malmö och har haft omkring 1500 besökare varav cirka 500 har varit återkommande. Inom projektet har ungdomarna arrangerat sociala aktiviteter samt utbildningar inom jämställdhet, barnkonvention, ledarskap och workshops om fördomar.

Projektet skapade ett nytt metodmaterial och utbildningspaket om fördomar som nu används både inom intern och extern verksamhet. Aktiviteter fortsätter i föreningen TIF:s ordinarie verksamhet både på nya platser samt i fortsatt samarbete med Malmös Stadsbibliotek och mötesplatsen KRUT.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

  • Digital Social Fritid

    Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

  • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

    Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

Sidan uppdaterades 2021-02-26.