Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Fördomsfri jämlikhet

Projektet drivs av: ABF Malmö/Tjejer i förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus.

Syftet med projektet är att skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar om Malmös olika områden och invånare genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus. Inom ramen för projektet ingår arbete som rör demokrati och öppenhet.

Målet är att ungdomar i åldrarna 16-25 år tillsammans formar stadsbibliotekets mötesplats samt underlag för verksamheten. Detta för att bygga en mångfaldsrik kunskapsbank bestående av unga. Projektet ska utveckla den metod som föreningen tagit fram för att identifiera grupper som inte syns och hörs i samhället. Genom uppsökande verksamhet i olika områden ska målgruppen bjudas in för att vara med att arrangera aktiviteter och föreläsningar samt kreativt skapande.

Efter projektet är avslutat kommer mötesplatsen finnas kvar på Malmös stadsbibliotek och metoden som utvecklats under projektet kan implementeras av dem som driver mötesplatsen vidare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.