Till innehållet

Föreningar för alla

Projektet drevs av: Edsbyns IF Bandyförening

Beskrivning av projektet

Projektet Föreningar tillsammans syftar till att etablera en arbetsmodell där enskilda personer, föreningsliv, näringsliv och myndigheter arbetar tillsammans för att nyanlända ska etableras i Ovanåkers kommun.

Målet är att nyanlända barn och ungdomar ska bjudas in till många olika aktiviteter, för att öka möjligheten att hitta någon aktivitet man gillar och möta människor som man gärna vill träffa igen. Projektet kommer att arbeta med att samla information om föreningarnas aktiviteter i Ovanåker, samt bjuda in till andra gemensamma aktiviteter. Projektet ska samordna och ge stöd med kommunikation, transport och personal.

Efter projektets tid kommer en samverkan mellan föreningarna att finnas och aktiviteterna återfinns i föreningarnas ordinarie verksamhet, men med fler nyanlända deltagare. Lärdomar från projektet kommer att skapa bättre förutsättningar för nyanlända i Ovanåker.

Efter projektet

Projektet har genomfört många olika aktiviteter och skapat mötesplatser för barn och unga i Ovanåkers kommun tillsammans med ett brett föreningsliv. Med anledning av att ett större asylboende stängdes i början av projektet ändrades förutsättningarna i genomförandet. Det har inneburit lite justeringar under projektet, men projektet har ändå omfattat många barn och unga i kommunen. Fortsatt samarbete mellan föreningar och tillsammans med kommuner sker för att man ska kunna erbjuda olika lovaktiviteter för barn och unga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Edsbyn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-01-18.