Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Föreningslivet som mötesplats

Projektet drivs av: Möckelnföreningarna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra med möten, samtal och information för nyanlända ungdomar om det svenska civilsamhället och bidra till språkutveckling.

Organisationen kommer att ha kontakt med utbildningssamordnare och föreningar och anordna dialogträffar. Deltagarna kommer tillsammans med handledare att arbeta med informationsmaterial om de medverkande föreningarna med mål att översätta det till sina respektive modersmål. Projektet kommer att samarbeta med Karlskoga Folkhögskola. Möckelnföreningarna kommer efter projekttidens slut att vara aktiv som initierande part till fortsatta möten och som informationsspridare.

Efter avslutat projekt

Syftet med projektet var att bidra med möten, samtal och information för nyanlända ungdomar om det svenska civilsamhället och bidra till språkutveckling. De har jobbat aktivt med aktiviteter för målgruppen, främst i anslutning till skolan. Projektet ledde till en faktisk integration för målgruppen. Målgruppen har fått kunskap och stöd att ta sig in i civilsamhället, och på samma gång kunskap om samhället.

Genom nätverk och information så har projektet även stöttat andra föreningar i integration. Två skol-IF har startat (på Möckelngymnasiet och Karlskoga folkhögskola) och föreningen fortsätter att ge stöd till dessa. Föreningen har tecknat ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med kommunen för integrationsarbete.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-07-01.