Till innehållet

Föreningslivet som mötesplats

Projektet drivs av: Möckelnföreningarna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra med möten, samtal och information för nyanlända ungdomar om det svenska civilsamhället och bidra till språkutveckling.

Organisationen kommer att ha kontakt med utbildningssamordnare och föreningar och anordna dialogträffar. Deltagarna kommer tillsammans med handledare att arbeta med informationsmaterial om de medverkande föreningarna med mål att översätta det till sina respektive modersmål. Projektet kommer att samarbeta med Karlskoga Folkhögskola. Möckelnföreningarna kommer efter projekttidens slut att vara aktiv som initierande part till fortsatta möten och som informationsspridare.

Efter avslutat projekt

Syftet med projektet var att bidra med möten, samtal och information för nyanlända ungdomar om det svenska civilsamhället och bidra till språkutveckling. De har jobbat aktivt med aktiviteter för målgruppen, främst i anslutning till skolan. Projektet ledde till en faktisk integration för målgruppen. Målgruppen har fått kunskap och stöd att ta sig in i civilsamhället, och på samma gång kunskap om samhället.

Genom nätverk och information så har projektet även stöttat andra föreningar i integration. Två skol-IF har startat (på Möckelngymnasiet och Karlskoga folkhögskola) och föreningen fortsätter att ge stöd till dessa. Föreningen har tecknat ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med kommunen för integrationsarbete.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • Kulturarva

    Syftet med projektet är att ungdomar i Jönköpings län ska utforska och utmana sina kulturarv och få möjlighet att utveckla det vidare.

Sidan uppdaterades 2020-07-01.