Till innehållet

Föreningspatrullen

Projektet drivs av: Föreningsservice i Piteå

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla en verksamhet som erbjuder arbete och sysselsättning utanför daglig verksamhet.

Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Målet är att utveckla en verksamhet som erbjuder arbete och sysselsättning utanför daglig verksamhet, genom ett nära samarbete mellan föreningslivet, kommunen och målgruppen. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som har rätt till daglig verksamhet. I projektet ska lämpliga arbetsuppgifter inom föreningslivet identifieras, deltagare matchas med rätt arbetsplats och få handledning på plats. De deltagare som vill och kan kommer coachas vidare ut på öppna arbetsmarknaden. I projektet ska även friskvårdsaktiviteter för målgruppen utvecklas.

Efter projektet

Projektet syftade till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Målet var att utveckla en verksamhet som erbjuder arbete och sysselsättning utanför daglig verksamhet, genom ett nära samarbete mellan föreningslivet, kommunen och målgruppen. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som har rätt till daglig verksamhet. I projektet har lämpliga arbetsuppgifter inom föreningslivet identifieras, deltagare matchas med rätt arbetsplats och få handledning på plats. De deltagare som ville och kan har coachas vidare ut på öppna arbetsmarknaden. I projektet har även friskvårdsaktiviteter för målgruppen utvecklats. Efter projektet lever verksamheten vidare inom föreningen i nära samarbete med kommunen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Piteå

Liknande projekt

  • Street Business

    Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter…

  • Indie Game Studio - småföretagande inom dataspelsutveckling

    Ädelfors Folkhögskola ska i projektform pröva en tre terminers utbildning riktad mot målgruppen personer med NPF där intresse och goda förkunskaper…

  • Projekt Exa(k)t

    Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker som just avslutat sin utbildning, lever med psykisk ohälsa och står nära…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.