Till innehållet

Företagare på riktigt

Projektet drevs av: Ung Företagsamhet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag.

Målet är att UF-företagande ska bli en naturlig del i gymnasiesärskolan i Jönköpings län.

Projektet utgår från befintliga metoder och arbetssätt som används för gymnasieelever. Dessa ska utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov. Det handlar till exempel om stöd i klassrummet, samverkan med näringslivet och att inkludera målgruppen i alumninätverk och mässor.

Efter projektet ska det finnas metoder och arbetssätt som är anpassade för gymnasiesärskolan och konceptet ska ha blivit en naturlig del på de flesta gymnasiesärskolor i länet. Föreningen kommer fortsätta driva arbetet tillsammans med skolorna inom sin ordinarie verksamhet och sprida de nya arbetssätten genom Ung Företagsamhet Sverige.

Efter projektet

Ungefär hälften av alla elever i den anpassade gymnasieskolan i Jönköpings län har drivit UF-företag under projektets sista år. Projektet har tagit fram anpassade arbetssätt och metoder för målgruppen så att de kan driva UF-företag på samma sätt som elever i gymnasieskolan. De har också skapat nätverk för både målgruppen och lärare kring UF-företagande.

Verksamheten lever vidare inom den anpassade gymnasieskolan i Jönköpings län, där eleverna och lärarna nu har en stödstruktur att arbeta utifrån. Ung Företagsamhet Jönköping har fortsatt en del av en tjänst som ansvarar för området.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

    Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför…

Sidan uppdaterades 2023-11-06.