Till innehållet

Företagare på riktigt

Projektet drivs av: Ung Företagsamhet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag.

Målet är att UF-företagande ska bli en naturlig del i gymnasiesärskolan i Jönköpings län.

Projektet utgår från befintliga metoder och arbetssätt som används för gymnasieelever. Dessa ska utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov. Det handlar till exempel om stöd i klassrummet, samverkan med näringslivet och att inkludera målgruppen i alumninätverk och mässor.

Efter projektet ska det finnas metoder och arbetssätt som är anpassade för gymnasiesärskolan och konceptet ska ha blivit en naturlig del på de flesta gymnasiesärskolor i länet. Föreningen kommer fortsätta driva arbetet tillsammans med skolorna inom sin ordinarie verksamhet och sprida de nya arbetssätten genom Ung Företagsamhet Sverige.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

  • Hopp med Jobb

    Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt…

  • Händernas Hus 2.0

    Projektets syfte är att ge unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att bryta isolering, stärka sitt språk och självförtroende och…

Sidan uppdaterades 2020-06-10.