Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Företagare på riktigt

Projektet drivs av: Ung Företagsamhet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag.

Målet är att UF-företagande ska bli en naturlig del i gymnasiesärskolan i Jönköpings län.

Projektet utgår från befintliga metoder och arbetssätt som används för gymnasieelever. Dessa ska utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov. Det handlar till exempel om stöd i klassrummet, samverkan med näringslivet och att inkludera målgruppen i alumninätverk och mässor.

Efter projektet ska det finnas metoder och arbetssätt som är anpassade för gymnasiesärskolan och konceptet ska ha blivit en naturlig del på de flesta gymnasiesärskolor i länet. Föreningen kommer fortsätta driva arbetet tillsammans med skolorna inom sin ordinarie verksamhet och sprida de nya arbetssätten genom Ung Företagsamhet Sverige.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping
Sidan uppdaterades 2020-06-10.