Till innehållet

Företagare på riktigt

Projektet drivs av: Ung Företagsamhet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag.

Målet är att UF-företagande ska bli en naturlig del i gymnasiesärskolan i Jönköpings län.

Projektet utgår från befintliga metoder och arbetssätt som används för gymnasieelever. Dessa ska utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov. Det handlar till exempel om stöd i klassrummet, samverkan med näringslivet och att inkludera målgruppen i alumninätverk och mässor.

Efter projektet ska det finnas metoder och arbetssätt som är anpassade för gymnasiesärskolan och konceptet ska ha blivit en naturlig del på de flesta gymnasiesärskolor i länet. Föreningen kommer fortsätta driva arbetet tillsammans med skolorna inom sin ordinarie verksamhet och sprida de nya arbetssätten genom Ung Företagsamhet Sverige.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

1 891 238 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Se framtiden an

    Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända ungdomar.

  • Right To Work

    Projektet syftar till att skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och att förändra rekryteringsmönster hos…

  • Vägen ut! Aspektra

    Projekts syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-10.