Till innehållet

FORIX - Förorternas Riksdag

Projektet drivs av: Studieförbundet Ibn Rushd

Beskrivning av projektet

Vi är till för unga som vill ha inspiration och verktyg för att kunna engagera sig i samhället. Vi vill genom nya metoder bryta gamla mönster som säger vem som lär ut och vem som blir lärd, vem som talar och vem som lyssnar.

Förorternas riksdag (Forix) är ett projekt om demokrati, politik och samhällsengagemang av och för ungdomar i förortsområden runt om i Sverige. Syftet med projektet är att genom ett årligt återkommande storforum skapa en mötesplats där ungdomar från förortsområden kan möta etablerade organisationer, som exempelvis de politiska partierna, myndigheter och andra aktörer. 2009 års förortsriksdag ägde rum i Malmö och 2010 genomfördes ett motsvarande arrangemang i Stockholm. Inför dessa årliga arrangemang bildas regionala nätverk, referensgrupper med mera. Det genomförs också flera mindre så kallade ungdomsforum på olika orter för att bereda underlag inför förortsriksdagen. Därutöver genomförs utbildningsinsatser för yrkesgrupper som arbetar med unga, utbildning av ungdomsambassadörer, informationsinsatser genom trycksaker och via webb med mera. Den främsta målgruppen är ungdomar 16-25 år boende i Sveriges förorter. Indirekt är även företrädare för politiska partier, myndigheter och etablerande organisationer en målgrupp.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2009 och avslutades i mars 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2009 och avslutades i mars 2012.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.