Till innehållet

Förlossningsskadad Kvinna (tidigare Birth Rights Sweden)

Projektet drivs av: Mag- och tarmförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden.

Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden. Den övergripande målsättningen i projektet är att ge dessa kvinnor makt att påverka sin egen situation och att bevaka och tillvarata sina rättigheter i samhället. Genom projektet kommer de att få en föreningstillhörighet och därigenom skapa en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan.

I projektet utvecklas ett utbildningspaket med material och en utbildning. Dessutom skapas en ambassadörsutbildning kring ämnet förlossningsskador där drabbade kvinnor kompetensutvecklas i ämnet och utbildas inom för att driva påverkansarbete. Ambassadörerna håller föreläsningar och fungerar även som mentorer i föreningen som ska bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid förlossningsskada. Det kommer att upprättas en stödlinje dit kvinnor med förlossningsskador kan vända sig för att få råd och stöd av en jurist och/eller barnmorska. Sekundära målgrupper i projektet är närstående, vårdprofessionen, politiker och allmänheten.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas av den sökande föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

    Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans…

  • Kan vi prata?

    Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

Sidan uppdaterades 2020-10-14.