Till innehållet

Förlossningsskadad Kvinna (tidigare Birth Rights Sweden)

Projektet drevs av: Mag- och tarmförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden.

Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden. Den övergripande målsättningen i projektet är att ge dessa kvinnor makt att påverka sin egen situation och att bevaka och tillvarata sina rättigheter i samhället. Genom projektet kommer de att få en föreningstillhörighet och därigenom skapa en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan.

I projektet utvecklas ett utbildningspaket med material och en utbildning. Dessutom skapas en ambassadörsutbildning kring ämnet förlossningsskador där drabbade kvinnor kompetensutvecklas i ämnet och utbildas inom för att driva påverkansarbete. Ambassadörerna håller föreläsningar och fungerar även som mentorer i föreningen som ska bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid förlossningsskada. Det kommer att upprättas en stödlinje dit kvinnor med förlossningsskador kan vända sig för att få råd och stöd av en jurist och/eller barnmorska. Sekundära målgrupper i projektet är närstående, vårdprofessionen, politiker och allmänheten.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas av den sökande föreningen.

Efter projektet

Projektet ledde till att ambassadörer utbildades under projektets första år. Därefter har projektet producerat boken När förlossningen fortsätter att göra ont. Föreningen anser att boken är en viktig plattform för det framtida arbetet kring förlossningsskador. Flera av projektets mål uppnåddes inte under projekttiden då det pausades under pandemin och sedan slutfördes i förtid.

Verksamheten lever vidare genom att individer inom ambassadörsgruppen finns kvar inom Mag- och tarmförbundet. Webbplatsen forlossningsskadad.se kommer att vara tillgänglig och boken fortsätter att spridas efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2023 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2023 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-01-09.