Till innehållet

FORMA - Formgivning som integration

Projektet drivs av: Tamam Lund

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka integrationen genom mötesplatser för formgivning.

Projektet syftar till att stärka integrationen genom mötesplatser för formgivning.

Målet är att stärka social integration genom gemensamt skapande, hantverk, stärkt samhällsengagemang och att möjliggöra socialt företagande hos nyanlända. Målgrupp är nyanlända och etablerade ungdomar i Skåne. Projektet ska nå cirka 300 deltagare under hela projekttiden varav 100 aktiva som medverkar regelbundet. Metoder som används inom projektet är bland annat skaparkollektiv och mentorsnätverk.

Det finns tre spår för verksamhetens överlevnad:

 • inom Tamam på ideell basis
 • med fortsättningsfinansiering från kommunerna och en expandering i Skåne
 • genom ett socialt företag som säljer konstverk

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen träffades i olika skapande konstellationer. De gjorde olika verk och utställningar. Det mest kända blev 17000 (titeln kommer från det antal afghaner som beräkans utvisas från Sverige) och ställdes ut på Liljevalchs vårsalong. Verksamheten fortsätter i en ny förening, Skaparkollektivet Forma, och genom Forma café. De anordnar olika aktiviteter inom konst och skapande för målgruppen.

Skaparkollektivet Formas webbplats

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i maj 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i maj 2019.

Kontakt

Liknande projekt

 • #skolmöten

  Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

 • Alla röster

  Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

 • glimt.nu

  Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

Sidan uppdaterades 2021-03-17.