Till innehållet

Förnya det sociala reportaget

Projektet drivs av: Föreningen Socialpolitisk debatt

Beskrivning av projektet

Projektets syfte och mål är att utveckla flera forum där människor i social utsatthet (samsjuklighet) själva kan uttrycka sig och ta plats i samhällsdebatten bland annat genom en ny typ av kultursida i tidningen Socialpolitik.

Vidare vill projektet få till en omvänd journalistutbildning där intervjuobjekten utbildar journalister för att starta ett samtal om hur sociala frågor och utsatta personer skildras i reportage – för att på så sätt formulera och etablera en etisk kod för sociala reportage.

Föreningen har en samverkan med Folkhögskolan i Jakobsberg och planerar att utveckla och genomföra en kurs om det sociala reportaget och metoderna som tas fram ska införlivas i reguljära verksamheter, på journalistutbildningar, intresseföreningar, brukarorganisationer och på redaktioner.

Beviljat belopp

7 244 600 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

7 244 600 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Jag är berättaren

    Projektet ska främja kulturell representation av hbtq-personer med funktionsnedsättningar.

  • Sekundantprojektet

    Målet med projektet är att utveckla och bygga upp en volontärverksamhet för och med målgruppen personer med rörelsenedsättning.

  • Mannen Myten (tidigare Det inkluderande mansprojektet)

    Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Det ska göras tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och…

Sidan uppdaterades 2023-02-08.