Till innehållet

Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

Projektet drevs av: Stiftelsen Svensk Industridesign SVID

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov.

Syftet med projektet är att genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov. I Förnyelselabbet testas nya idéer och lösningar för ett förbättrat mottagande för ensamkommande barn och ungdomar. Metoden hämtas från tjänstedesign och system-innovationsmodeller som sätter användaren i centrum.

Efter projekttiden kan metoden och resultaten implementeras inom offentlig sektor, hos SKL och SVID i nya användardrivna innovationsprojekt och inom andra sektorsövergripande utvecklingsområden.

Projektet genomförs i bred nationell samverkan och bygger på ett förarbete som genomförts av kommuner, regioner, SKL, statliga myndigheter och frivilligsektorn.

Förnyelselabbet medfinansieras av SVID, övriga samarbetspartners bidrar med egen arbetstid.

Efter projektet

Projektet har utvecklat labbmetoder för samverkan kring nyanlända barn och unga tillsammans med kommuner och myndigheter. Utifrån aktuella problemställningar i en tid då Sverige tog emot många nyanlända har labben handlat om att skapa förståelse och insikter för målgruppens behov, samt samverkan och orientering för samhällets sätt att bemöta behoven.

Förnyelselabbet har bland annat samarbetat och labbat med Fagersta kommun, Österåker, Degerfors, Vaggeryd, Malmö, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket och Boverket. Labben har utgått från lokala kontexter eller lägesbeskrivningar och haft målgruppen nyanlända i fokus. Respektive labbmiljö har haft ansvar för att möjliggöra för de insikter och idéer som tagits fram och relationer, infrastrukturer som skapats att leva kvar.

Utifrån intervjuer med deltagare valde projektet att ta fram två slutprodukter, ett designspel för sakfrågans hanterande lokalt och spridandet av de insikter projektet nu har samlat in. Spelet ska stärka de lokala labbgrupperna och andra att fortsätta arbeta ihop framåt. Därutöver har projektet samlat erfarenheter och tips i ett antal "ovisshetsrapporter". Detta har också kopplats som ett metod- och modstöd via det sociala nätverket LinkedIn.

Förnyelselabbet på LinkedIn

Verksamheten lever vidare som kunskap och genom fortsatt användning av labbmetoden ute i kommuner, på myndigheter och i organisationer som projektet samarbetat med, och även som metodstöd vid SVID. Labben och dokumentationen av arbetet samt metoden finns på projektets webbplats:

Förnyelselabbet.se

SVID och Förnyelselabbet har också tillsammans med ett antal aktörer skapat en plattform för bättre förutsättningar för styrning och ledning av liknande arbete med samhällsutmaningar:

Governance Innovation Sverige.

Vidare arbetar SVID med en medlemslösning för partners för att i framtiden kunna finansiera nya labb.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Min Rätt - Din Roll

    Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad…

  • Sprida kunskap

    Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

  • Demokratiklubb - från ord till handling

    Projektet vill ge unga en möjlighet till inflytande och demokratiska verktyg i deras närområde som de kan fortsätta att använda efter att…

Sidan uppdaterades 2022-04-01.