Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

Projektet drivs av: Stiftelsen Svensk Industridesign SVID

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov.

Syftet med projektet är att genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov. I Förnyelselabbet testas nya idéer och lösningar för ett förbättrat mottagande för ensamkommande barn och ungdomar. Metoden hämtas från tjänstedesign och system-innovationsmodeller som sätter användaren i centrum.

Efter projekttiden kan metoden och resultaten implementeras inom offentlig sektor, hos SKL och SVID i nya användardrivna innovationsprojekt och inom andra sektorsövergripande utvecklingsområden.

Projektet genomförs i bred nationell samverkan och bygger på ett förarbete som genomförts av kommuner, regioner, SKL, statliga myndigheter och frivilligsektorn.
Förnyelselabbet medfinansieras av SVID, övriga samarbetspartners bidrar med egen arbetstid.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-01.