Till innehållet

Förskola på Tur

Projektet drivs av: Föreningsalliansen Bollnäs

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet.

Målet är att sänka trösklar för barns deltagande i fritidsaktiviteter. Inom projektet ska en modell utvecklas där barn under ett års tid introduceras för olika fritidsaktiviteter. Målgruppen är Bollnäs femåringar. Barnen som går på förskolan ska varannan vecka få prova olika fritidsaktiviteter och tillsammans med pedagoger träffa kunniga ledare och testa och utveckla aktiviteter i en trygg miljö. Inom projektet ska nya samarbeten med gymnasieskolor upparbeta nya metoder för föreningar att hitta och utbilda äldre ungdomar till ledare. Efter projektet är avslutat ska en ny modell implementeras i förskolans och föreningarnas ordinarie verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Bollnäs kommun och föreningslivet i Bollnäs.

Beviljat belopp

6 325 276 kronor

Projektets tidstatus

65%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

6 325 276 kronor

Projektets tidstatus

65%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i oktober 2025.

Liknande projekt

  • Tala om tystnad

    Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn…

  • Lyssna högre!

    Selektiv mutism är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i miljöer utanför hemmet.

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

Sidan uppdaterades 2024-03-20.