Till innehållet

Första hjälpen till psykisk hälsa

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Projektet avbröts i juni 2021.

Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

Två pilotklasser (högstadiet årskurs 9 och gymnasiet årskurs 3) kommer att få utbildning av projektets medarbetare och göra ett fördjupningsarbete om psykisk ohälsa som sedan redovisas för andra elever i skolan. Tillsammans med eleverna i pilotklasserna ska projektet ta fram ett utbildningsmaterial som ska kunna fungera som en manual till elever och lärare. Pilotklasserna och projektledarna ska utveckla ett sätt att vara "ambassadörer i psykisk hälsa" för skolan. Året därpå blir en ny klass ambassadörer. Projektet kommer att uppmuntra och stötta elever som vill starta en egen förening på skolan om psykisk hälsa att göra det.

Projektet ska ske i nära samarbete med några skolor. Konceptet och materialet kommer att testas och utvärderas på andra skolor och klasser under projekttiden. Efter projektets slut avser Stiftelsen Choice att fortsätta bedriva verksamheten regionalt.

Materialet som består av både elev- och lärarmaterial ska finnas tillgängligt på stiftelsens webb efter projektets slut. De samarbetande skolorna avser att kunna fortsätta med verksamheten.

Beviljat belopp

4 919 560 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juni 2021.

Beviljat belopp

4 919 560 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-01-25.