Till innehållet

Förstärkt föräldrastöd

Projektet drivs av: Föreningen för terapikolonier

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett föräldraskapsprogram i tre steg. Målgruppen är familjer med barn i åldern 6 till 11 år som upplever psykosociala svårigheter i vardagen, som kan bero på livsstressorer, psykiatriska eller neuropsykiatriska problem. Första steget i programmet sker på våren. Familjerna träffas i grupp och enskilt, i syfte att ta reda på behov och önskningar, skapa allians och grupptillhörighet. Målet är att alla ska känna sig trygga och positivt engagerade. Det andra steget i programmet innebär att pappor och barn, respektive mammor och barn spenderar en vecka på en kollogård i Stockholms skärgård. Där ges familjerna möjlighet att hitta nya förhållningssätt i samspelet mellan barn och föräldrar. Barnen får en härlig plats att träna på att vara med jämnåriga och föräldrarna får se sitt barn tillsammans med andra. Under hösten/vintern sker programmets tredje fas med uppföljning och reflektioner, både individuellt och i grupp, för att stödja och bevara de nya färdigheterna och förhållningssätten. Föräldrar kommer under programmet att uppmuntras att bli mentorer åt nästa års familjer.

Projektet ska samarbeta med socialtjänster och behandlande aktörer som möter målgruppen.

Efter projekttiden ska föreningen fortsätta med programmet.

 

Beviljat belopp

3 258 201 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

3 258 201 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Nacka

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.