Till innehållet

Förstudie - Drömland

Projektet drevs av: Östersjöakademien

Beskrivning av projektet


Drömland vill lyfta barnens röster, sprida kunskap om barn inspirerade av barnkonventionens stadgar att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Syftet är att skapa barnkultur som är kompetent nog att möta framtidens Sverige med den rikedom som kommer av en mångkulturell befolkning. Syftet är även att verkar för integration mellan olika kulturer, olika kulturformer och mellan barn och vuxna. Det övergripande målet för Drömland är att skapa en portabel barnkulturhub. Med kulturhub menar man en portabel kulturverksamhet, som kan gästa olika kommuner i Storstockholm och erbjuda kulturupplevelser för barn och deras nära vuxna. Förstudiens mål är att utforska vilka koncept av kultur som fungerar och som kan bli portabla samt att knyta nätverk med kommuner, organisationer, kulturutövare och kulturproducenter. Drömlands målgrupp är barn 0-10 år, som är kvar i Stockholm och dess kranskommuner under juli. I förstudien Drömland ingår en barnkulturmånad under juli 2016 på Skeppsholmen. Man har ett fullspäckat sommarprogram där man kan gå på teater-, dans-och musik föreställningar, utforska den interaktiva utställningen, skapa i den öppna verkstaden eller försvinna in i en bok i den temporära bokhandeln. I samarbete med organisationer och kommuner når man målgruppen nyanlända barnfamiljer och kan erbjuda en sommaraktivitet i Stockholm. Regionalt projekt, prioriterat område delaktighet i kulturlivet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Tema Fairtrade - barn besöker butik

    "Schyssta bananer? - Hållbar utveckling genom rättvis handel och medveten konsumtion" Ett pedagogiskt material för grundskolans årskurs 1 - 6 som…

  • DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

    DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och…

  • Framtidskören

    Som framtidskörklass får man tillsammans med körpedagoger och musiker jobba med körsång med alla sinnen med musik från olika länder och är med och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.