Till innehållet

Förstudie Dövas RättsOSäkerhet

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Beskrivning av projektet

Vi undersöker möjligheten att skapa ett nätverk med bland annat rättsväsende, yrkesskolor, polishögskola, socialhögskolor, lärarhögskolor för att se om det går att etablera en verksamhet med utbildade teckenspråkiga lotsar inom rättsväsendet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser

    Genom bildandet av brukarnätverk i våra sju sjukhusregioner bevakar vi framväxten av regionala medicinska center för sällsynta diagnoser och…

  • Rätt från början

    Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster…

  • Rätt stöd till arbete

    Projektet Rätt stöd till arbete kommer att dokumentera och sprida kunskap om de arbetssätt inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som stöder personer…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.