Till innehållet

Förstudie: Integration genom Aktiv Rehabilitering för asylsökande

Projektet drivs av: RG Aktiv Rehabilitering

Beskrivning av projektet

Syftet med förstudien är att ta reda på hur många asylsökande med ryggmärgsskada eller med liknande förutsättningar som finns i Sverige idag och utreda vilka behov de har.

RG Aktiv Rehabilitering ska genomföra en förstudie tillsammans med Refugees Welcome Stockholm och Migrationsverket. Syftet är att ta reda på hur många asylsökande med ryggmärgsskada eller med liknande förutsättningar som finns i Sverige idag och utreda vilka behov de har. Under förstudien ska de kartlägga och samla information om målgruppen och deras behov, ta fram informationsmaterial om förstudien och träffa målgruppen och relevanta aktörer. Målet är att få tillräckligt med kunskap och information som underlag till ett kommande projekt. Det projektet ska syfta till att till att ge målgruppen möjlighet till aktiv rehabilitering vilket ger ökad livskvalitet, självständighet, kunskap om sin skada och information om rättigheter. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • ARC-projektet

    Utveckling av Arbetsträning och Rehabiliteringsarbete samt Certifiering i sociala arbetskooperativ. Utbildning i offentlig upphandling och…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Brottsutsatt och funktionsnedsättning

    I projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning arbetar vi tillsammans för att förebygga, uppmärksamma och synliggöra våld och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.