Till innehållet

Fortsättningsprogram för barn som upplevt våld i hemmet

Projektet drevs av: Bojen förening för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om att utveckla fortsättningsprogram för barn som upplevt våld i hemmet, och för deras våldsutsatta föräldrar. Projektet riktar sig till de som behöver ytterligare stöd och insatser efter genomgånget grundprogram.

BOJEN är en verksamhet för barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet, och för deras våldsutsatta föräldrar. Verksamheten innefattar individuellla samtal och pedagogiska program i grupp för barn, ungdomar och föräldrar. BOJEN har sedan starten 2004 deltagit i flera forksnings- och utvärderingsstudier, som bl a visat att:

 • trots att mammor och barn generellt uppvisar mycket färre symtom på PTSD och psykisk ohälsa efter genomgånget grundprogram inte kommer under de kliniska gränsvärdena.
 • ett flertal mammor upplevde inte någon förbättrad föräldraförmåga.
 • ett antal barn hade kvarstående beteendeproblem i skolan och problem i sociala relationer. 
Det har också kommit önskemål från barn och föräldrar om en fortsättning då de inte tyckt att de hunnit färdigt ellar att kunskaperna "sitter". Fortsättningsgrupper ska erbjudas de barn och föräldrar som behöver en längre tid i grupp. Vi beräknar att kunna starta en fortsättningsgrup för barn och en för föräldrar, med 6 - 8 deltagare i varje, per år.

Mål:

 • Minska traumasymtom och psykisk ohälsa hos barn och föräldrar så att de hamnar under de kliniska gränsvärdena.
 • Ge barnen verktyg och rusta dem att klara det sociala samspelet i t ex kompisrelationer och skola.
 • Ge barn och föräldrar kunskap, färdigheter och bättre förutsättningar att fatta så bra beslut för sin egen person som möjligt.
 • Erbjuda ett forum där barn har möjlighet att sätta ord på och dela sina svåra upplevelser.
 • Ge föräldrarna bättre upplevd föräldraförmåga och bättre förutsättningar att göra bra och hälsosamma val för sina barn.
Metod:Vi kommer att under tre års tid pröva och  utveckla fortsättningsprogram för barn och föräldrar. Programmen kommer att bygga vidare på verksamhetens erfarenhetsbas och på samma pedagogiska struktur som grundprogrammen. Fortsättningsprogrammen kommer liksom grundprogrammen att vara manualbaserade med tydliga anvisningar om innehåll och uppgifter för varje tillfälle. Programmen är tänkta att innefatta 15 grupptillfällen, varannan vecka under ett år.

Fortsättningsgrupperna ska implementeras och bli en del i den ordinarie verksamheten efter projekttidens slut. Eftersom projektet är kopplat till utvärdering kommer det att dokumenteras i en rapport som andra kan ta del av. Vi har idag utbildningar för andra enheter i grundprogrammen, och kommer att erbjuda andra att ta del av fortsättningsprogrammen. Resultaten och erfarenheterna kommer attt presenteras och spridas av verksamhetens personal i olika former, som vid utbildningar, studiebesök, föreläsningar och konferenser för yrkesverksamma både inom kommuner och frivilligorganisationer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • Navigare - Psykosocialt stöd vid kris och sorg i familjen

  Projektet Navigare går ut på att ge psykosocialt stöd till familjer där någon försvinner (utan misstanke om brott) eller tar livet av sig.

 • Stafetten

  Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där äldre barn lämnar över en stafett till yngre i form av en egen framtagen…

 • Ett fredat rum - Ett projekt för barn med föräldrar i vårdnadstvist

  I Ett fredat rum skapas utifrån en samverkansmodell förutsättningar för barn med symtom på psykisk ohälsa och som har föräldrar i vårdnadstvist att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.