Till innehållet

Forum för brukarinflytande i Uppsala län

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att testa och utveckla metoder för brukarinflytande för patienter/brukare/anhöriga på individ-, verksamhets- och ledningsnivå.

Projektets syfte är att testa och utveckla metoder för brukarinflytande för patienter/brukare/anhöriga på individ-, verksamhets- och ledningsnivå inom områdena psykisk ohälsa, neuropsykiatri, samsjuklighet och lindrig utvecklingsstörning i samverkan med kommunala verksamheter och landstingsverksamheter i Uppsala län. Brukarinflytandet ska leda till utveckling av kvaliteten i vården och stödet. De anställda i projektet, såväl projektledaren, kommunikatören och utvecklingsledarna inom de olika verksamhetsområdena har egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Vi visar att vår kompetens är viktig och att vi alla kan bidra. Vi visar också att personer med olika förmågor kan stötta varandra. Personer med egen erfarenhet behövs överallt. Öppna cafékvällar, brukarråd, inflytande på plats (vår nya metod), brukarrevision och anställda med egen brukarerfarenhet är exempel på aktiviteter som medför ökat brukarinflytande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Jag gör politik (f d Intern-Extern dialog)

    Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller…

  • Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling

    Uppsala Stadsmission ska utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma…

  • Gömd och Glömd

Sidan uppdaterades 2020-06-02.