Till innehållet

Forza Ungdom

Projektet drevs av: Forza Ungdom

Beskrivning av projektet

Forza Ungdom ger stöd och kraft till ensamkommande barn och ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv i Sverige. Vi vill genom att skapa nätverk av ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar hur man ska kunna leva ett gott liv i Sverige.

Forza Ungdom är en organisation som ger stöd och kraft till  ensamkommande barn och ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv i Sverige. Vi vill genom att skapa nätverk av ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar hur man ska kunna leva ett gott liv i Sverige. Forza Ungdom arbetar för att färre av de ensamkommande unga ska hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Att arbeta proaktivt för att hjälpa de ensakommande unga att få en bra introduktion till Sverige och således hjälpa till att underlätta och inspirera i integrationsprocessen. Vi vill ge en förståelse för hur livet fungerar i Sverige. Hur man klara sig, vissa alla möjligheter som finns, hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen, studier och/eller arbete. De vi vill uppnå är att stärka individer, bygga starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att stå emot kriminalitet och missbruk. Vi vill ge dem möjlighet att välja att inte bli segregerade utan istället bli integrerade genom att ta del i det aktiva livet som finns här. 

Forza Ungdoms målsättning är att färre av de ensamkommade ungdomarna ska hamna i utanförskap kriminalitet och missbruk. Genom att proaktivt arbeta för att göra vardagen bättre för de här barnen och ungdomarna. Grundstenen i arbetet är att stärka individer och bygga en starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att stå emot kriminalitet och missbruk.  Vi vill starta grupper för att kuna först utbilda gymnasieelever i ledarskap och coaching. De blir coacher som sedan ska coacha de ensamkomande ungdomarna. Ungeomscoacherna planerar in aktiviteter för de nyanlända ungdomarnas behov och förutsättningar. Aktiviteterna kommer att utföras varje vecka. Aktiviteterna är en varierande kraktär och innefattar allting från sport och idrott, besöka föreningar, företag, organisationer, myndigheter, pedagogiska gruppdiskussioner och övningar.     

Kommunerna kommer att vara intresserade att betala för detta i kombination att företag och privatpersoner kommer att vilja stödja det både praktiskt och ekonomiskt. På detta sätt tror vi att vi kommer att kunna driva verksamheten efter projekttiden. Ungdomscoacher som har verkat i projektet och gjort sitt uppdrag får sedan möjligheten att fortsätta som hjälpcoacher. På detta sätt kan vi få fler aktiva ungdomar som vill vara med och engagera och bidra till att stötta flykting barn- och ungdomar. När coacherna kan gå in och stötta som handledare för nya grupper kan vi starta nya grupper i andra platser/kommuner.  Dokumentationen sker genom våra sociala medier, så som Facebook, blogg och Twitter där dokumenterar vi allt vi gör sam gör vi en utvärdering efter varje läsår där både ungdomscoacherna och de ensamkommande ungdomarna får utvärdera perioden.

Ungdomscoacherna har varit med i planeringen för vilka aktiviteter vi ska utföra för våra ensamkommande ungdomar. De ensamkommande ungdomarna har också fått möjligheten att lämna in önskemål vilka aktiviteter, företag eller organisationer de vill besöka. Vi har varit lyhörda och låtit ensamkommande ungdomarna vara med i vår planering. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Major Tom

    Major Tom är en inkubatorsmodell där vi kommer att coacha och utbilda unga inom kreativa näringar. Projektet innehåller bla. diverse…

  • I särklass säkrare

    Samtalsgrupper för och med ungdomar inom särskoleverksamheter samt föräldrautbildningar. Fokus på sex - och samlevnad.

  • Parkour och Freerunning

    Le parkour skapades av David Belle i början av 90-talet i Lisses, utanför Paris. Det handlar om att på ett så smidigt, kontrollerat och snabbt sätt…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.