Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Fotboll För Alla

Projektet drivs av: Västerviks Fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Västerviks fotbollsförening startar en ny sektion i klubben där personer i alla åldrar med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor enligt metoden Fotboll För Alla (FFA).

Västerviks fotbollsförening ska starta en ny sektion i klubben som kommer att följa den vedertagna metoden Fotboll För Alla (FFA) där personer i alla åldrar med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor.

En målsättning med projektet är att öka den fysiska aktiviteten och bryta den ofta förekommande isoleringen för målgruppen. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Västerviks kommun. Deltagarna rekryteras genom kommunens verksamheter för målgruppen. Förutom fysiska aktiviteter planerar projektet att ha kontinuerliga föreläsningar, studiebesök och sociala aktiviteter där deltagarna träffas och umgås med Västerviks FFs övriga medlemmar. Föreningen söker medlemskap i Parasportförbundet och avser att delta i turneringar med andra föreningars motsvarande verksamhet.

När projektet är slut kommer FFA-verksamheten att vara en integrerad del i kommunens och Västerviks Fotbollsförenings ordinarie verksamhet och hanteras inom befintliga ramar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Västervik
Sidan uppdaterades 2020-06-02.