Till innehållet

Fotboll För Alla

Projektet drivs av: Västerviks Fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Västerviks fotbollsförening startar en ny sektion i klubben där personer i alla åldrar med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor enligt metoden Fotboll För Alla (FFA).

Västerviks fotbollsförening ska starta en ny sektion i klubben som kommer att följa den vedertagna metoden Fotboll För Alla (FFA) där personer i alla åldrar med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor.

En målsättning med projektet är att öka den fysiska aktiviteten och bryta den ofta förekommande isoleringen för målgruppen. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Västerviks kommun. Deltagarna rekryteras genom kommunens verksamheter för målgruppen. Förutom fysiska aktiviteter planerar projektet att ha kontinuerliga föreläsningar, studiebesök och sociala aktiviteter där deltagarna träffas och umgås med Västerviks FFs övriga medlemmar. Föreningen söker medlemskap i Parasportförbundet och avser att delta i turneringar med andra föreningars motsvarande verksamhet.

När projektet är slut kommer FFA-verksamheten att vara en integrerad del i kommunens och Västerviks Fotbollsförenings ordinarie verksamhet och hanteras inom befintliga ramar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Västervik

Liknande projekt

  • Integration Rivstarten

    Projektet ska bidra till att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i samhället genom att introducera nyanlända barn, ungdomar och deras…

  • Nybyggnation av verkstadslokal för aktivitetsprogram i Västerviks kommun

    Genom tillbyggnation av en verkstadslokal som är handikappanpassad kan föreningen inkludera och starta upp ny verksamhet för personer med…

  • Ett Ljungheden för alla - Motorinitiativet

    Projektet riktar sig till ungdomar mellan 8- 12 år och handikappomsorgen i Västervik. Vi har haft prova på kvällar och sammankomster med resor och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.