Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Fotboll mot Rasism

Projektet drivs av: Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Beskrivning av projektet

Med Fotboll Mot Rasism och vår symbol Ge Rasismen Rött Kort arbetar vi tillsammans med fotbollsföreningar, skolor, kommuner och andra aktörer för att förebygga rasism, homofobi och andra former av intolerans och diskriminering.

Med Fotboll Mot Rasism och vår symbol Ge Rasismen Rött Kort arbetar vi tillsammans med fotbollsföreningar, skolor, kommuner och andra aktörer för att förebygga rasism, homofobi och andra former av intolerans och diskriminering. 

Den grundläggande idén med Fotboll Mot Rasism är att verka toleransfrämjande såväl inom fotbollen som genom fotbollen ut i det omgivande samhället. Vi vill med andra ord inte bara röra oss inom fotbollens direkta sammanhang, utan också använda fotbollens dragningskraft som verktyg i ett påverkansarbete i samhället runt omkring.

 Denna korsverkan innebär samtidigt att vi vill möjlliggöra fler kontakt- och samverkansytor mellan fotbollsföreningar och aktörer i den lokala närmiljön, exempelvis skolor och stadsdelar.

Vi tar fram utbildningar och utbildningsmaterial riktade till spelare och ledare och andra aktiva inom fotbollsföreningar. Syftet är att inspirera och stimulera fotbollsföreningar till långsiktigt engagemang och aktivt arbete med våra kärnfrågor. 

Likaså tar vi fram fram workshops, föreläsningar och olika utbildningsupplägg som riktar sig till elever och lärare inom skolans värld. Med fotbollen som pedagogiskt verktyg, knyter vi närmare kontakter mellan skolor och de lokala fotbollsföreningarna. 

 

Med vår symbol Ge Rasismen Rött Kort försöker vi på olika sätt synliggöra vårt budskap och sätta fokus på våra frågor. Exempelvis genomför svenska elitfotbollsspelare, vid återkommande tillfällen, en manifestation med vår symbol vid de allsvenska arenorna. Under namnet Ge Rasismen Rött Kort är vi med och arrangerar olika fotbollsturneringar runt om i landet. Likaså anordnar vi, under namnet Ge Rasismen Rött Kort, exempelvis utbildningstillfällen och kreativa tävlingar för skolor och klasser.  En viktig del av Fotboll Mot Rasism handlar om att bygga nätverk, möjliggöra olika former av samverkan och främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Därför anordnar vi exempelvis konferenser och seminarier i detta syfte.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-03.