Till innehållet

Fotbollsgnistan

Projektet drevs av: Norrbottens Fotbollförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge bättre förutsättningar för glesbygden att starta upp och behålla ett aktivt föreningsliv så att barn och ungdomar utvecklar en hälsosam livsstil, både fysiskt och psykiskt genom organiserade idrottsaktiviteter.

Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för glesbygden att starta upp och behålla ett aktivt föreningsliv så att barn och ungdomar utvecklar en hälsosam livsstil, både fysiskt och psykiskt genom organiserade idrottsaktiviteter.

Målet är att få igång och organisera verksamhet i minst 24 nya föreningar/sektioner. Detta ska ske genom aktiv coaching i olika glesbygdsområden för att aktivera inaktiva, starta igång verksamhet, utbilda ledare, organisera verksamheten i en förening och sedan utveckla den genom utbildning och ett specialstöd. Bland annat vill man utveckla nya sätt att träna och tävla inom fotboll exempelvis att spela med färre spelare, justerad planstorlek samt köns- och åldersblandade lag. De olika lösningarna kommer att avgöras av hur många barn och ungdomar som det finns i området/föreningen.

Efter projektets slut kommer Norrbottens Fotbollförbund tillsammans med Norrbottens idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna att kunna fortsätta ge de nya föreningarna ett specialstöd som en del av deras ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Målet att få 24 nya föreningar/sektioner nåddes redan under det andra året och vid projektets slut så har man haft 30 föreningar/sektioner.

Målet att få i gång fotbollsverksamhet i länets fjorton kommuner har uppnåtts och man har även haft långt fler deltagare än vad som var beräknat. Projektet har uppmärksammats stort i media.

Verksamheten lever vidare i föreningarna, eftersom projektet arbetat för att göra dem självständiga med stöd från Norrbottens Fotbollförbund och RF/SISU Norrbotten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Idrott - ett gränslöst språk

    Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja…

  • Fotbollsgnistan- Gåfotboll

    Syftet med detta projekt är att uppmuntra till en levande och aktiv glesbygd där människor vill bo kvar och mår bra. Målet med projektet är att…

  • Nybyggnation av en naturbana på Hertsön 1:1, Luleå kommun

    Syftet med projektet är att anlägga en belyst naturbana, ett avgränsat område med olika stigar, kuperingar, stockar med mera.

Sidan uppdaterades 2024-03-04.