Till innehållet

Fotbollsgnistan

Projektet drivs av: Norrbottens Fotbollförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge bättre förutsättningar för glesbygden att starta upp och behålla ett aktivt föreningsliv så att barn och ungdomar utvecklar en hälsosam livsstil, både fysiskt och psykiskt genom organiserade idrottsaktiviteter.

Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för glesbygden att starta upp och behålla ett aktivt föreningsliv så att barn och ungdomar utvecklar en hälsosam livsstil, både fysiskt och psykiskt genom organiserade idrottsaktiviteter. Målet är att få igång och organisera verksamhet i minst 24 nya föreningar/sektioner. Detta ska ske genom aktiv coaching i olika glesbygdsområden för att aktivera inaktiva, starta igång verksamhet, utbilda ledare, organisera verksamheten i en förening och sedan utveckla den genom utbildning och ett specialstöd. Bland annat vill man utveckla nya sätt att träna och tävla inom fotboll exempelvis att spela med färre spelare, justerad planstorlek samt köns- och åldersblandade lag. De olika lösningarna kommer att avgöras av hur många barn och ungdomar som det finns i området/föreningen. Efter projektets slut kommer Norrbottens Fotbollförbund tillsammans med Norrbottens idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna att kunna fortsätta ge de nya föreningarna ett specialstöd som en del av deras ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Nybyggnation av en naturbana på Hertsön 1:1, Luleå kommun

    Syftet med projektet är att anlägga en belyst naturbana, ett avgränsat område med olika stigar, kuperingar, stockar med mera.

  • Idrott - ett gränslöst språk

    Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja…

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Sidan uppdaterades 2022-11-29.