Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Framåt!

Projektet drivs av: Mitt Livs Val insamlingsstiftelse

Beskrivning av projektet

Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den svenska arbetsmarknaden för ungdomar mellan 16–20 år

. I Framåt! får ungdomarna under en termin utveckla sina kunskaper om arbetsmarknaden samt etablera viktiga kontakter med yrkesverksamma personer. På så vis får ungdomarna en stärkt framtidstro och självkänsla som gör att de både vågar och har de kunskaper som krävs för att följa sina egna utbildnings- och yrkesmål

Det övergripande syftet med projektet är att alla unga, oavsett bakgrund, ska få möjlighet till utbildning och arbetsliv.Projektet ska ge ungdomarna en direkt koppling till näringsliv och arbetsgivare. Projektet kommer under tre år att inkludera 350 ungdomar i åldrarna 16-20 år.

Målet med projektet är att stärka ungdomars studiemotivation, självkänsla, professionella nätverk och framtidstro genom ett utbildningsprogram med starka kopplingar till arbetsmarknaden.

Målet är att programmet efter tre år ska bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och finansieras genom Corporate Social Responsibility (CSR) och andra bidragsformer.

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.