Till innehållet

Framåt!

Projektet drevs av: Mitt Livs Val insamlingsstiftelse

Beskrivning av projektet

Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den svenska arbetsmarknaden för ungdomar mellan 16–20 år.

I Framåt! får ungdomarna under en termin utveckla sina kunskaper om arbetsmarknaden samt etablera viktiga kontakter med yrkesverksamma personer. På så vis får ungdomarna en stärkt framtidstro och självkänsla som gör att de både vågar och har de kunskaper som krävs för att följa sina egna utbildnings- och yrkesmål

Det övergripande syftet med projektet är att alla unga, oavsett bakgrund, ska få möjlighet till utbildning och arbetsliv.Projektet ska ge ungdomarna en direkt koppling till näringsliv och arbetsgivare. Projektet kommer under tre år att inkludera 350 ungdomar i åldrarna 16-20 år.

Målet med projektet är att stärka ungdomars studiemotivation, självkänsla, professionella nätverk och framtidstro genom ett utbildningsprogram med starka kopplingar till arbetsmarknaden.

Målet är att programmet efter tre år ska bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och finansieras genom Corporate Social Responsibility (CSR) och andra bidragsformer.

Efter projektet

Projektet ledde till att deltagarna fick ökad kunskap om utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, ett utökat nätverk samt inspiration och motivation för att fortsätta ta sig vidare mot sina framtida utbildnings- och yrkesdrömmar. Ungdomarna fick också stöttning att skriva CV, personligt brev, arbetssökande och arbetsintervjuer av CV-coacher. Totalt har 292 ungdomar diplomerats inom FRAMÅT-programmet och 65 procent av dessa fått extrajobb eller praktik under projektets tre år.

FRAMÅT-programmet lever vidare inom Mitt Livs Val verksamhet i Göteborg och Stockholm i samarbete med föreläsare, jobbinspiratörer och CV-coacher. Finansieringen av den fortsatta verksamheten ska ske genom stöd från stiftelser och fonder och via sponsring från nya huvudpartners. Ambitionen är att deltagarna även i fortsättningen ska ha tillgång till jobbskuggning, praktik, studiebesök och extrajobb.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Vägen ut! Aspektra

    Projekts syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett…

  • Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

    Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför…

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

Sidan uppdaterades 2022-11-15.