Till innehållet

Framåt!

Projektet drivs av: Mitt Livs Val insamlingsstiftelse

Beskrivning av projektet

Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den svenska arbetsmarknaden för ungdomar mellan 16–20 år

. I Framåt! får ungdomarna under en termin utveckla sina kunskaper om arbetsmarknaden samt etablera viktiga kontakter med yrkesverksamma personer. På så vis får ungdomarna en stärkt framtidstro och självkänsla som gör att de både vågar och har de kunskaper som krävs för att följa sina egna utbildnings- och yrkesmål

Det övergripande syftet med projektet är att alla unga, oavsett bakgrund, ska få möjlighet till utbildning och arbetsliv.Projektet ska ge ungdomarna en direkt koppling till näringsliv och arbetsgivare. Projektet kommer under tre år att inkludera 350 ungdomar i åldrarna 16-20 år.

Målet med projektet är att stärka ungdomars studiemotivation, självkänsla, professionella nätverk och framtidstro genom ett utbildningsprogram med starka kopplingar till arbetsmarknaden.

Målet är att programmet efter tre år ska bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och finansieras genom Corporate Social Responsibility (CSR) och andra bidragsformer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Vägen ut! ‒ Smartconsulting

    Projekts syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett…

  • Bunkern bokar

    Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.