Till innehållet

FRAMBO - Innovationer för framtidens boende - Hållbarhet och delaktighet

Projektet drevs av: Kalmar Makerspace

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en metod och fysisk arena för kreativ skaparglädje och meningsfullhet för unga och personer med funktionsnedsättning, både yngre och äldre.

I projektet kommer målgrupperna att lära sig mer om innovationsprocesser och utforma sitt framtida boende som koncept och som modell för att kunna påverka den framtida utvecklingen av bostäder och bostadsområden. Deltagarna kommer bland annat att ta fram koncept och fysiska modeller för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara boendeområden. Av dessa ska minst tre boendeidéer uppföras eller påbörjas med målgruppernas medverkan under projektet. Detta görs i samarbete med Smart Village ekonomisk förening som planerar ett innovativt bostadsområde med stort fokus på självförsörjning, gemenskap, hälsa och hållbara lösningar. Projektet samverkar med kommuner, föreningsliv och näringsliv i Kalmarsund och man kommer även att säkra överlevnaden genom spridning till kommuner, byggföretag, hus- och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, politiker med flera.

Efter projektet

Alla mål projektet hade har uppnåtts med framgång trots pandemin. Totalt har ca 950 personer varit aktiva i projektet och man beräknar ha nått mellan 800 000 - 1 200 000 personer med information varje år.

Det första målet var att skapa ett kreativt center vilket man idag har. Centret är flexibelt med dels ambulerande, uppsökande verksamhet, dels utomhusaktiviteter och dels online workshops på distans. Man har funnits på plats runt i Småland men även i andra regioner såsom Södermanland och Stockholm.

Det andra målet var att med stöd och hjälp låta målgrupperna ta fram minst ett koncept och fysisk modell för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara boendeområden som är anpassat för just målgrupperna. Genom workshops, uppsökande verksamhet, deltagande i olika event så har målgrupperna mejslat fram såväl ett koncept, fysiska modeller samt boendeidéer där ex fysiska husmodeller tagits fram och enklare byggnader uppförts av målgrupperna.

Mål tre var att minst tre specifika boendeidéer skulle ha uppförts eller påbörjats. Det blev fyra boende idéer som alla är nästan klara.

1) Sunshine Express som är ett projekt där en ombyggnation förvandlar en gammal postskåpbil till en husbil för rullstolsburna personer. Materialen som används är noga utvalda efter hållbarhetsaspekter och exempelvis har värmeisolering skett med energieffektiv och naturlig fårull samt gamla återanvända liggunderlag, solceller har satts på taket för förnybar och ren elproduktion etc.

2) ett boendetält inspirerat av traditionell romskt kultur. Här har experthjälp tagits av den välkända romska familjen Taikon. Fred Taikon var även med i projektet på plats och berättade om hur det var att bo och leva i denna typ av bostad. Boendeidén har i fullskala uppförts av FRAMBO-projektet för allmän beskådan i det kreativa centret i Huddinge och även blivit rikskänt genom att vara med i ett TV-inslag i SVT:s program Morgonstudion.

3) ett Tiny house som är ett litet mobilt boende på hjul som byggs upp och kompletteras efter hand. Här har projektets målgrupper erbjudits att bo utan kostnad. Det är ett yt- och resurssnålt åretruntboende som tillverkats av en återanvänd arbetsbarack som grund och trots sin begränsade yta och sin möjlighet att flyttas runt har alla önskbara funktioner som ett återanvänt kök, torrtoalett, sovrum mm. Här har målgrupperna kunnat experimentera med olika byggtekniker i trä, lera mm.

4) en unik byggnation där deltagare ifrån målgruppen har designat och byggt en månghörnig träkonstruktion som fästs i rep och spänns upp i luften mellan träd. Den går att övernatta i och varje fästpunkt/nav som håller ihop konstruktionen har designats och printats ut i en, av deltagarna, egenhändigt byggd 3D-skrivare.

Mål fyra och fem avsåg målgruppernas delaktighet i alla aktiveter och att stärka samspelet mellan olika individer och öka den sociala kompetensen vilket uppnåtts.
Se artikel nedan för mer information!

Det sjätte och sista målet var att stödja projektdeltagarna i den innovativa processen och tillsammans med dem hitta minst fem olika spin off-projekt som kan skapa arbetstillfällen, självförsörjning och meningsfullhet även efter att projektet är avslutat. Idag finns minst fem verksamheter som är sprungna ur projektet. De projekten är nu avknoppade och står på egna ben:

Sunshine Express, (se mer info under mål 3). Projektet har nu tagits vidare av en rullstolsburen ung man och en nysvensk ung kvinna i samarbete med stadsdelens fritidsgård. De har hållit till utomhus med full tillgång till vår öppna kreativa föreningsverkstad i Kalmar och har även involverat ungdomar ifrån den annars sommarstängda fritidsgården i samtal och praktiska workshops.

FRAMBO:s hemsida skulle tas fram - då valde vi att inte lämna uppdraget till en redan etablerad webbdesigner på något stort företag. Istället så gavs chansen till en duktig och ambitiös nyanländ kille som tidigare arbetat på syriska televisionen. I och med FRAMBO så fick han nu sin första kund i Sverige och kunde starta upp ett eget företag som sedan rullat vidare.

Den ideella föreningen Vår Hållbara Framtid har startats och etablerats som en fortsättning på FRAMBO. Föreningen samarbetar med bl.a. Kalmar kommun för att engagera FRAMBO:s målgrupper i byggandet av hållbara framtidslösningar.

Kultdjurhuset har tagit form. En ladugård har byggts om för att både kunna inhysa djur och samtidigt vara centrum för kulturevenemang för FRAMBO:s målgrupper. Bl.a. var Kultdjurhuset ett nav i evenemang som Ölands Skördefest och Öland spirar och ca 3000 personer besökte då huset, livemusik spelades och besökarna fick information om FRAMBO:projektet och hur målgrupperna vill bo på ett hållbart vis.

En slöjdcirkel har startats i föreningslokalen för målgrupperna i samarbete med Kalmars Biodlarförening. Inledningsvis för bygge av bikupor men så småningom även av andra saker. Cirkeln blev snabbt fullbokad och har även blivit en social mötesplats, inte minst för äldre. Här har även ett samarbete med Svenska Kyrkan inletts för att hitta och informera ensamma äldre om aktiviteterna.


Artikel om projektet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland

    Projektet ska skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland som tillsammans med svenska ungdomar ska arbeta med projekt inom musik, film,…

Sidan uppdaterades 2022-12-09.