Till innehållet

FRAMBO - Innovationer för framtidens boende - Hållbarhet och delaktighet

Projektet drivs av: Kalmar Makerspace

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en metod och fysisk arena för kreativ skaparglädje och meningsfullhet för unga och personer med funktionsnedsättning, både yngre och äldre.

I projektet kommer målgrupperna att lära sig mer om innovationsprocesser och utforma sitt framtida boende som koncept och som modell för att kunna påverka den framtida utvecklingen av bostäder och bostadsområden. Deltagarna kommer bland annat att ta fram koncept och fysiska modeller för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara boendeområden. Av dessa ska minst tre boendeidéer uppföras eller påbörjas med målgruppernas medverkan under projektet. Detta görs i samarbete med Smart Village ekonomisk förening som planerar ett innovativt bostadsområde med stort fokus på självförsörjning, gemenskap, hälsa och hållbara lösningar. Projektet samverkar med kommuner, föreningsliv och näringsliv i Kalmarsund och man kommer även att säkra överlevnaden genom spridning till kommuner, byggföretag, hus- och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, politiker med flera.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

  • Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

    Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

Sidan uppdaterades 2021-11-30.