Till innehållet

Framefotboll med parasportskola

Projektet drivs av: IFAH-Parasport

Beskrivning av projektet

Projektet ska i Sverige etablera sporten Frame Fotboll efter brittisk förebild. I Frame Fotboll ingår fem spelare i varje lag och man använder sig av en slags bakåtvänd rollator för att förflytta sig över spelplanen.

I första hand ska arbetet bedrivas i Mälardalen, men under senare delen av projektet kommer spridning att ske även i övriga Sverige. Arbetet kommer att bedrivas genom etablering av en idrottskola för målgruppen, uppsökande prova-på-aktiviteter hos föreningar och skolor, ledarutbildningar, regelbunda träningar, matcher och en turnering. Föreningar som vill starta egen verksamhet ska få stöd i att komma igång.

Målgruppen är i första hand barn och unga med nedsatt rörelseförmåga som genom projektet ges ökade möjligheter till fysisk aktivitet. Projektet utvecklar en ledarutbildning och ett kursmaterial med en handbok och en film.

Efter projekttiden blir sporten en del av ordinarie verksamhet i såväl parasport- som fotbollsföreningar. Stödmottagaren kommer att fortsatt erbjuda utbildningar samt tillhandahålla det framtagna materialet gratis via sin webbplats.


Beviljat belopp

4 229 504 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

4 229 504 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Kontakt

E-post, projektledare
Ort
Bromma

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-04-11.