Till innehållet

Framtiden tillhör alla - Ett mångkulturellt projekt för att bryta äldres ensamhet

Projektet drivs av: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att motverka ensamhet och isolering bland äldre kvinnor med utländsk bakgrund.

Tillsammans med målgruppen ska man undersöka vad som orsakar ofrivillig ensamhet och vad som kan bryta det. Utifrån det utvecklas aktiviteter som på ett konkret sätt ger gemenskap, sociala kontakter och stärkt självförtroende. Det kan vara både spontana (informella) aktiviteter och mer organiserade insatser. Arbetssättet och goda exempel samlas i en handbok och sprids till andra aktörer som vill nå målgruppen.

Efter projektet ska metoder och aktiviteter leva vidare hos medverkande organisationer. Vuxenskolan ska erbjuda studiecirklar till målgruppen. Den digitala communityn Boomcom ska inkludera målgruppen i sin plattform. Rotary kommer att utöka sina nätverk med kvinnor från målgruppen. Sökande förening fortsätter erbjuda målgruppen en plats att mötas på, dialogcirklar och olika aktiviteter. Pensionärsorganisationer har hittat sätt att rekrytera och välkomna målgruppen in i sina ordinarie verksamheter.

Beviljat belopp

528 885 kronor

Projektets tidstatus

54%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

528 885 kronor

Projektets tidstatus

54%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-30.