Till innehållet

Framtidens E-sport

Projektet drevs av: Female Legends

Beskrivning av projektet

Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år.

E-sporten har förutsättningar att locka alla människor, trots det är den övervägande majoriteten av spelarna killar. Det gäller särskilt proffsscenen där ytterst få tjejer finns representerade. Undersökningar visar att tjejer känner större otrygghet och lägre delaktighet inom gamingkulturen där e-sport är en tydlig tävlingsgren. I projektet avser föreningen att verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år. Genom att arrangera särskilda träningsläger för målgruppen och ta fram en handlingsplan för en framtida jämlik e-sport hoppas projektet medverka till nya sammanslutningar av spelande tjejer samt medverka till att etablerade föreningar upprättar planer för en mer jämställd verksamhet. I projektet ska även informationsmaterial för föräldrar och en modell för utbildning av ungdomsledare tas fram.

Efter projektet lever metoder och modeller vidare i de föreningar som medverkar och i de nya föreningar som bildas. Utbildningsmaterial och handlingsplan ska spridas genom samarbetsparter och på konferenser och spelmässor. Målet är att medverka till en mer inkluderande e-sportsscen där separatistiska föreningar likt Female Legends inte behöver finnas.

Efter projektet

Projektet ledde till att tjejer och icke-binära personer har kunnat utveckla sitt e-sportande och skapat tydliga nätverk med varandra. Projektet har även utarbetat en handlingsplan för att överkomma ojämlikheter. Ett viktig resultat av projektet är den kunskapsöverföring, genom föreläsningar, workshoppar och seminarier, som skett till föräldrar och ungdomsledare runt målgruppen.

Rapporten finns att ladda ner genom föreningens webbsida:

Framtidens E-sport — Female Legends

Föreningen fortsätter att bära kunskapen från projektet i den ordinarie verksamheten. Spelbranschens kunskaper om målgruppens utmaningar har stärkts och förväntas medföra att villkoren för tjejer och icke-binära personer förbättras.

Beviljat belopp

2 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juli 2021.

Beviljat belopp

2 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juli 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Interact

    Projektet INTERACTs övergripande mål är att underlätta övergången mellan skola och arbete eller vidare studier för målgruppen nyanlända tjejer.

  • Lesbisk Plats – Ung lesbisk organisering i landsbygd

    Projektet ska utveckla och testa nya sätt att skapa mötesplatser i landsbygdsorter för målgruppen, både fysiska och digitala.

  • Girls Games - tjejer i idrottens förarsäte!

    Projektet vill göra en riktad insats för att öka antalet tjejer i åldrarna 15-25 år från idrottssvaga områden som ledare och deltagare inom olika…

Sidan uppdaterades 2022-01-19.