Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Framtidens E-sport

Projektet drivs av: Female Legends

Beskrivning av projektet

Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år.

E-sporten har förutsättningar att locka alla människor, trots det är den övervägande majoriteten av spelarna killar. Det gäller särskilt proffsscenen där ytterst få tjejer finns representerade. Undersökningar visar att tjejer känner större otrygghet och lägre delaktighet inom gamingkulturen där e-sport är en tydlig tävlingsgren. I projektet avser föreningen att verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år. Genom att arrangera särskilda träningsläger för målgruppen och ta fram en handlingsplan för en framtida jämlik e-sport hoppas projektet medverka till nya sammanslutningar av spelande tjejer samt medverka till att etablerade föreningar upprättar planer för en mer jämställd verksamhet. I projektet ska även informationsmaterial för föräldrar och en modell för utbildning av ungdomsledare tas fram.

Efter projektet lever metoder och modeller vidare i de föreningar som medverkar och i de nya föreningar som bildas. Utbildningsmaterial och handlingsplan ska spridas genom samarbetsparter och på konferenser och spelmässor. Målet är att medverka till en mer inkluderande e-sportsscen där separatistiska föreningar likt Female Legends inte behöver finnas.

Efter projektet

Projektet ledde till att tjejer och icke-binära personer har kunnat utveckla sitt e-sportande och skapat tydliga nätverk med varandra. Projektet har även utarbetat en handlingsplan för att överkomma ojämlikheter. Ett viktig resultat av projektet är den kunskapsöverföring, genom föreläsningar, workshoppar och seminarier, som skett till föräldrar och ungdomsledare runt målgruppen.

Rapporten finns att ladda ner genom föreningens webbsida:

Framtidens E-sport — Female Legends

Föreningen fortsätter att bära kunskapen från projektet i den ordinarie verksamheten. Spelbranschens kunskaper om målgruppens utmaningar har stärkts och förväntas medföra att villkoren för tjejer och icke-binära personer förbättras.

Beviljat belopp

2 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juli 2021.

Beviljat belopp

2 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juli 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2022-01-19.