Till innehållet

Framtidens Hus i Mellansel i Örnsköldsviks kommun

Projektet drevs av: Mellansels idrottsförening

Beskrivning av projektet

Framtidens hus kommer att inrymma ett flexibelt motoriskt gym som vänder sig till alla, framförallt ska barn, ungdomar och funktionsnedsatta kunna få möjlighet till fysisk träning som är anpassad efter just deras speciella behov.  

Syftet med Framtidens Hus är att skapa en bättre livsmiljö för alla målgrupper som bor i vårt närområde. Huset skall vara nyskapade med möjligheter till nya aktiviteter som vi ej erbjudit tidigare. En av de viktigaste aktiviteterna i projektet är att skapa ett motoriskt gym som är flexibelt för förändringar och anpassat framförallt för människor med funktionsnedsättning samt barn och unga. Där möjliggörs motorisk träning för ALLA vilket skapar gemenskap och kamratskap oavsett kunskapsnivå i träningen. Det skall också finnas möjlighet att få hjälp av tränare och ledare utifrån den nivå individen befinner sig i. Vi tror att alla människor mår bra av fysisk träning, vilket leder till välbefinnande, och i förlängningen stolthet och framtidstro.

Målen för Framtidens Hus och motorikgymmet är:

  • Barn, ungdomar och funktionsnedsatta skall få en bra möjlighet för individanpassad träning, som stärker deras självkänsla och fysiska förmåga
  • Möjlighet att skapa nya kontakter för att stärka kamratskap och förhindra eventuell mobbing och annat utanförskap
  • Huset förbättrar möjligheten att träffa människor från andra byar och nytillkomna från andra länder och kulturer för att kunna skapa förståelse och samhörighet
  • Att träningsmetoden med ett motoriskt gym skall medföra ett fortsatt hälsofrämjande leverne i bygden och ett rikare liv

Vi tror väldigt starkt att projektet är rätt och vi vet att det är många som stödjer det både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Vårt sätt att driva projektet ekonomiskt med bland annat låga driftskostnader genom vedeldning och idealism, gör det hela miljömässigt rätt och billigt. Vi har ungdomar med i projektet som utvecklar verksamheten genom att de bland annat utbildas till ledare i föreningen även inom de andra idrotterna vi bedriver, vilket gör att föreningen lever vidare. En bra ledarutbildning och fortbildning är speciellt viktigt i detta motoriska gym eftersom det är viktigt att kunna tillgodose människor med speciella behov. Drivande, kunniga ledare som inspirerar och vill förbättra verksamheten ger oss en långsiktighet framöver.

I projektet har delaktighet varit en av de röda trådarna som genomsyrat arbetet med Framtidens Hus och det motoriska gymmet.  Allmänheten har varit inbjudna på ett antal samhällsmöten där befolkningen har fått tycka till och ge förslag på olika aktiviteter som de vill ska finnas i huset. Själva grundförslaget kommer från ungdomsledare och ungdomarna som deltar på Fritidsgården. Bristen på nya aktiviteter och den låga servicenivån startade tankeverksamheten i vårt område och detta resulterade i starten på projektet Framtidens Hus. Arbetsgrupper och skolklasser har varit med i processen där de har arbetat med olika modeller som har utformat visionerna. Projektet har växt vidare genom att både barn, ungdomar och vuxna tillsammans varit delaktiga.

I projektet har vi haft samarbete med föreningar som tex HRF och DHR men även organisationer som Assistansbolaget, Särskolan i Örnsköldsvik och Gruppboendet Solen i Mellansel om hur de ser på projektet. Utifrån dessa möten har vi fått ta del av deras viktiga synpunkter för att öka tillgängligheten för alla. Träffarna har också gett oss många bra idéer samt goda och nya kontakter som projektet har nytta av i framtiden.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Mellansel

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.