Till innehållet

Från byspår till idrottskarriär

Projektet drevs av: Jämtland-Härjedalens skidförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma inom Jämtland-Härjedalens skidförbund och formulera en användarvänlig metod med tillhörande metodbok som ska distribueras till samtliga skidföreningar med ungdomsverksamhet i länet.

Jämtland-Härjedalens skidförbund har under ett antal år utvecklat och testat olika idéer inom skidsporten för att locka till sig och behålla ungdomar. Genom samarbete i ungdomsfrågor samt tävlings- och träningsaktiviteter har de lokala skidföreningarna lyckats upprätthålla en aktiv verksamhet trots att flera av föreningarna har få medlemmar. Följande projekt avser att sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma och formulera en användarvänlig metod med tillhörande metodbok som ska distribueras till samtliga skidföreningar med ungdomsverksamhet i länet. På lång sikt är målet att sprida metoden till fler skidförbund i Sverige men även till andra idrottsförbund med liknande utmaningar. Målgruppen är barn 13-20 år.

Efter projektet

Projektet ledde till en handbok kring organisering av idrottsföreningar där medlemsantalet är lågt. Boken ger vägledning till hur samverkan mellan föreningar kan stärka såväl den individuella idrottsutövaren som för idrottsföreningarna.

Boken finns tillgänglig för alla föreningar som vill ta del av metoderna. Boken kan även användas av andra idrotter med liknande utmaningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i november 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i november 2018.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

  • Idrottens ledarbank

    Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

  • WE & SPORTS

    Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

Sidan uppdaterades 2022-12-09.