Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken

Projektet drivs av: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)

Beskrivning av projektet

Jobbar för att öka kunskapen om och att påskynda genomförandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Sverige har undertecknat och ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och trädde i kraft för svensk del 2009. Sverige har också rapporterat till och fått rekommendationer från FN om efterlevnaden av konventionen. FN-konventionen är inte svensk lag men däremot går det att använda sig av konventionen som ett led i argumentationen i rättsfall. Projektet syftar mycket till att stärka Handikappförbundens medlemsförbund och nätverk av jurister hur mänskliga rättigheter kan användas rättsligt. Guider och handböcker ska tas fram för bland annat föräldrar till barn med funktionsnedsättningar hur man kan anmäla, överklaga och driva rättsfall när mänskliga rättigheter kränks. 

Ökad kompetens och kunskap om hur man kan anmäla och överklaga kränkningar av mänskliga rättigheterna.  

Genom projektet kommer funktionshinderrörelsen och nätverk av jurister att ha kunskap hur mänskliga rättigheter kan användas i rättsliga processer. Digitala verktygslådan ska kunna användas av kommande rekommendationer av FN-kommittén. 

All verksamhet bygger på full delaktighet och tillgänglighet. 

Samarbete med bland annat Independent Living Institute och projektet Lagen som verktyg.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.