Till innehållet

Frihet från våld (FFV)

Projektet drevs av: Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Beskrivning av projektet

FFV - Våldspreventivt centrum förebygger våld och främjar jämställdhet genom att utveckla universella preventionsprogram med genusperspektiv riktat till unga mellan 12-25 år. Vi fokuserar på åskådarrollen. Alla kan göra något. Vad kan du göra?

Projektets syfte är att utveckla och anpassa effektutvärderade metoder och program för att kunna arbeta med primärpreventiv våldsprevention utifrån ett genusperspektiv.

Effektutvärderade metoder som har ett åskådar- och genusperspektiv. Metoderna har en tydlig problemformulering och en tydlig förändringsteori, d.v.s. vad är det i just detta program som skapar förändring. De riktar sig till killar och tjejer. Målsättning är högre medvetenhet om våld, förändrade attityder och värderingar kring våld och genus samt större benägenhet att själv ingripa på ett säkert sätt för att tidigt förebygga våld.

Frihet från våld - Våldspreventivt centrum, en kunskapsbas för de som vill arbeta med primärpreventiv våldsprevention. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, workshops, handledning etc. i det våldspreventiva arbetet. Det är viktigt att se långsiktigt på vårt mål att utveckla våldsförebyggande metoder med fokus på unga män (och unga kvinnor). En viktig faktor i det strategiska arbetet är att identifiera samarbetspartners, ett arbete som inte är helt enkelt och kräver kreativitet, mod och uthållighet. Vägen framåt är genom samarbete och samverkan mellan olika partners på flera olika nivåer.

Målgruppen är kontinuerligt med som en del av metodutformningen för att vara anpassat till den lokala kontexten.

Ungdomsstyrelsen Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Prevention Innovations Violence Reduction Unit Mentors in Violence Prevention (MVP) Mediagymnasiet Frejaskolan

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.