Till innehållet

Friluftsliv för psykisk hälsa

Projektet drivs av: Friluftsfrämjandet

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

Modellen har funnits lokalt i sydöstra Skåne i några år och med detta projekt kommer man att anpassa modellen för att kunna sprida den nationellt och möjlig att genomföra i större skala. Detta ska ske i nära samverkan med målgruppen, dels genom att samarbeta med brukarorganisationer, dels genom att anställa personer ur målgruppen i projektet. I projektet ska man ta fram metodhandbok, en utbildningsstruktur med olika utbildningar samt handledning. Man kommer också att ta fram en beskrivning till kommuner och regioner om förutsättningar för att friluftslivet ska bli en naturlig del av de insatser som ges till personer med psykisk funktionsnedsättning, i syfte att fler kommuner och regioner ska använda modellen. Syftet med projektet är att erbjuda personer med psykisk ohälsa regelbundna och återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter.

Under projekttiden ska Friluftsfrämjandet verka för att modellen används även i andra friluftsorganisationer. Efter projektets slut ska Friluftsfrämjandet fortsätta erbjuda utbildningar till självkostnadspris samt tillhandahålla metodhandboken med tillhörande material.

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Stillhet för rastlösa

    Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska…

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

  • Digitala möten mellan sjukhusclowner och äldre personer med IF, autism och förvärvad hjärnskada

    I projektet utvecklas en metod för regelbundna digitala möten mellan clowner och äldre personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och…

Sidan uppdaterades 2024-01-18.