Till innehållet

Friprojektet - Bättre frigivning för personer med ADHD

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Friprojektet är ett 3-årigt projekt med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Detta genom att öka kunskapen om funktionsnedsättningen, samt arbeta med inspiration och vägledning för och tillsammans med målgruppen. Friguiden.se

ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 % ha ADHD medan denna siffra bland intagna på Kriminalvården beräknas vara 25-30 %. Trots detta så är kunskapen om ADHD bland de yrkesverksamma som möter personerna ofta otillräcklig, och kunskapen om ADHD hos personerna själva är också ofta låg vilket kan försvåra den egna självförståelsen. Att ha levt ett kriminellt liv betyder ofta olika typer av utanförskap, och processen att lämna en kriminell livsstil innebär många utmaningar. Efter att man avtjänat ett fängelsestraff följer ofta många olika myndighetskontakter, där stora krav kan ställas på individen. Har man dessutom en ADHD-problematik blir dessa utmaningar i regel än mer krävande. Att mötas av professionella som har kunskap om vilken form av stöd som kan behövas samt att själv ha förståelse för vad som är viktigt kan vara avgörande för att lyckas göra en sådan förändring.

Friprojektet vill öka kunskapen om ADHD hos de myndigheter och organisationer som möter målgruppen i sitt arbete genom utbildning av yrkesverksamma. Detta för att dessa personer ska kunna få ett bättre bemötande samt bättre förutsättningar för rätt form av stöd. Friprojektet vill även skapa ett digitalt material med syfte att stödja och inspirera dessa personer efter frigivning - Friguiden. Materialet kommer bestå av personliga berättelser, tips, självhjälpsfrågor samt information om ADHD inom olika områden som målgruppen själva valt ut. Friguiden ska även innehålla en översiktskarta över relevanta myndigheter och organisationer. Materialet kommer bestå av kortfattad och kärnfull information i text, bild och film.

I projektet arbetar vi med att ta fram ett webbaserat material för inspiration och vägledning, Friguiden, där vi samlar kunskaper och erfarenheter från projektet. Detta material kommer vara riktat både mot målgruppen och mot yrkesverksamma som möter målgruppen, samt kommer att vara tillgängligt för alla. För att optimera efterlevnaden av materialet är ett mål i projektet att göra innehållet så tidslöst som möjligt för att det så länge som möjligt ska kunna leva vidare efter projektets slut. Vi hoppas på att materialet kommer att få spridning genom de parter vi samverkat med under projektets tid. 

Projektet arbetar löpande med avstämningar och fokusgrupper för att tillsammans med målgruppen driva projektet på bästa sätt. En del i arbetet är också att skapa material med målgruppens egen röst, såsom intervjufilmer. I arbetet med Friguiden som projektet producerar har också målgruppen en central roll. Detta material kommer till stor del att bestå av tips och berättelser från målgruppen själva som inspiration och vägledning för andra inom målgruppen eller för yrkesverksamma som möter dessa personer, både genom filmklipp och genom text. 

Friprojektet drivs av Riksförbundet Attention i samarbete med Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Kriminalvården, KRAMI och Hjälpmedelsinstitutet. Projektet är ett samverkansprojekt som arbetar med verksamheter och organisationer som redan arbetar med målgruppen. Vi är alltid intresserade av att få kontakt med nya verksamheter att samverka med, så om du arbetar i, eller känner till en sådan, är du välkommen att kontakta oss med förslag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.