Till innehållet

Friskvård och livsstilsfrågor

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Beskrivning av projektet

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) ska genom projektet öka den egna friskvården hos medlemmarna. En informationsskrift ska tas fram, informationsträffar om sambandet mellan medicin, kost och motion anordnas bland annat.

Syftet med riksförbundets projekt Friskvård och livsstilsfrågor är att öka den egna friskvården hos medlemmarna. Detta ska ske genom att:

  • ta fram en informationsskrift,
  • anordna informationsträffar om sambandet mellan medicin, kost och motion,
  • starta en Hälsoskola och olika aktiviteter, bland annat studiecirklar,
  • rekrytera föreningar och distrikt som vill delta i projektet,
  • utveckla verksamheten under tre år,
  • utbilda vårdpersonal om friskvårdande insatser för målgruppen,
  • genomföra folkhögskolekurser och handledning för personer som vill arbeta inom området,
  • upprätta överenskommelser med offentliga aktörer för att få till en långsiktighet med friskvårdsverksamheter för målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2008 och avslutades i augusti 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2008 och avslutades i augusti 2011.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.