Till innehållet

Friskvårdsprojektet Glada Hudik

Projektet drevs av: Hudiksvalls kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge personer med kognitiva funktionsnedsättningar bättre hälsa, kondition och kostvanor genom att tillsammans med deltagarna utarbeta metoder för motivationsarbete.

Projektet syftar till att ge deltagarna bättre hälsa, kondition och kostvanor. Friskvårdsprojektet Glada Hudik avser att tillsammans med en grupp personer med kognitiva funktionsnedsättningar utarbeta metoder för motivationsarbete genom att rikta sig både till personer med funktionsnedsättning och till personal i olika roller som ger dessa stöd. Målet är att skapa uthålliga former för att etablera och vidmakthålla hälsofrämjande livsmönster, främst avseende vardaglig fysisk aktivitet men även uthålliga levnadsvanor avseende kost. Metoderna som tas fram kommer att initieras och spridas för att användas inom olika verksamheter riktade till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

  • Träffas i Musiken

    Vision att arrangera en spelstämma - Glada Hudikstämman - för personer med funktionsnedsättning, anhöriga, assistenter, pedagoger och traditionella…

  • Sportparken Glada Hudik

    Sportparken - Forward Thinking! Sportparken som ska byggas nedanför Östra skolan i Hudiksvall är tänkt att bli en naturlig mötesplats för både unga…

  • scen:se

    Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.