Till innehållet

Fritid för alla

Projektet drevs av: Föreningen Passalen

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie fritidsverksamheter och skapa möten mellan barn och unga med olika behov. 


 • Utveckla modell och metoden Integrerad Arena
 • Föreläsa och utbilda fritidsledare/fritidspersonal
 • Stötta verksamheter som vill inkludera ny målgrupp


 • Skapa fritidsverksamheter där alla kan vara med ovasett funktionsförmåga.
 • Skapa vägar och möjlighet till egenvalt delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning.
 

2014 inleder vi samarbetet med Inkludera Invest. Tillsammans är målsättningen att på 10 år finnas representerade inom Sveriges alla län. Metoden Integrerad Arena ska vara en etablerad vetenskaplig modell att arbeta efter för kommun och landsting. Fritid för alla begreppet ska vara etablerat inom universitetsutbildningen för fritidspedagoger liksom fritidsledarutbildningen.   

Passalens verksamhet skaledas och styras av de unga som finns och utgör målgruppen. Detta görs genom ett Barn och Ungdomsråd. För att skapa delaktighet för barnen och de unga måste vi arbeta med de funktioner som vi kallar för "påverkarna" Det innebär föräldrar, assistenter, boendepersonal, andra myndigheter, som skapar möjlighet eller hinder för delaktigheten. När vi kan påverka dem att "släppa fram och släppa in" målgruppen når vi resultat.  

Fritid för alla projektet bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och verksamheter, för att nämna några:

 • Göteborgs Stad
 • Idrotts och föreningsförvaltningen
 • Frilagret
 • Arena 29
 • Göteborg Co. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • Grunden Grand Bazar

  Grunden Grand Bazar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt om gemenskap, integration och mångfald av Föreningen Grunden i Göteborg.

 • HjärnPunkten

  Projekt HjärnPunkten syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för de med förvärvad hjärnskada, genom att skapa en social…

 • Finna modell med AKK och brukarperspektiv i kvalitetsarbete

  Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.