Till innehållet

Fritidsaktiviteter där jag vill och där det passar mig

Projektet drevs av: Föreningen Storstockholms Fritidschefer

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla en modell för förbättring av verksamhetsutbudet över kommungränserna i Stockholms län avseende idrottsanläggningar, kulturskolor samt verksamhet för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att tillsammans med tilltänkta målgrupper utveckla en läns- regionmodell. Den är tänkt att ge tillgång till, och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna i Stockholms län inom tre huvudområden: Idrottsanläggningar, Kulturskolor samt Verksamhet för barn och ungdomar med mer omfattande funktionsnedsättningar. Man har satt som mål att 2020 ska minst 10 större idrottsanläggningar i länet fungera som regionala anläggningar, minst 10 kulturskolor i länet ha börjat utbyta elever och minst 6 fungerande noder i länet inom både idrott och kulturskola ha etablerats för verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättningar. Med nod menar man en plats eller en verksamhet som blir som ett delregionalt centra för idrott, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller kulturverksamhet. Det kan vara en fysisk anläggning, men också en kraftsamling av särskilt kunniga ledare eller pedagoger som stöttar fler än sin egen kommun. FSKF kommer som samordnande funktion för Stockholms läns kommuner att tillsammans med Landstingets kulturförvaltning ansvara för att driva modellen vidare. Behövs det fortsatt en regional samordningsfunktion efter projekttidens slut ställer sig kommuner och SLL positiva till att se över möjligheten till fortsatt samarbete och genomförande, genom finansiering av kommunerna och landstinget tillsammans.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Ekerö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-10-29.