Till innehållet

FritidsFriends - din fritid som du vill ha den!

Projektet drivs av: Riksförbundet Fritidsförbundet för Barn och Unga med funktionsvariationer

Beskrivning av projektet

Projektets överordnade syfte är att öka kunskapen om demokrati och delaktighet för målgruppen barn, unga och unga vuxna med LSS-beslut.

Projektet ska ge målgruppen bättre förutsättningar att vara delaktiga i beslut som rör deras vardag och fritid. Projektet involverar personal inom LSS-verksamheter samt anhöriga i arbetet med att etablera ett mera demokratiskt samspel mellan målgrupp och personal. Målet är att ta fram praktiska metoder och övningar som ger både målgruppen och LSS-personalen stöd i att öka målgruppens inflytande över sin vardag och sin fritid.

Projektet ska ge nya arbetssätt, metodmaterial samt starta nätverk för medbestämmande bland projkektets deltagare. Arbetssätt och metoder ska efter tre år implementeras på deltagande verksamheter samt spridas till liknande verksamheter. Metoden kommer även att finnas tillgänglig via Fritidsförbundet och nätverket ska drivas vidare med stöd från förbundet.

Beviljat belopp

4 056 474 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

4 056 474 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Artikel 19 som verktyg

    Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

Sidan uppdaterades 2023-02-16.