Till innehållet

Frysbox

Projektet drevs av: Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Beskrivning av projektet

Frysbox är ett projekt som jobbar med aktivitet och dialog, där vi använder kampsportens diciplin och träning för att öppna upp för en dialog. I dialogen använder vi oss av Fryshusets erfarenhet av att få ungdomar att tro på sig själva.

Fokus ligger på att öka självkänsla i form av att arbeta på sin personliga utveckling, att träna på att göra medvetna och aktiva val, samt att ge verktyg att nå sina mål och känna sig mer delaktiga i sociala sammanhang. I en träningsgrupp skapas även en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och möjlighet till reflektion. Genom att känna delaktighet, tillhörighet och ansvar får ungdomarna växa i sina roller och känna självförtroende att klara av olika utmaningar de ställs inför. Den fysiska delen används som en drivkraft att öppna upp för samtal efteråt. Genom att svettas, slita och kämpa ihop stärks bandet mellan ungdomarna och förtroendet ökar för varandra.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inkludera flera

    I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

  • Ekonomisk förståelse för unga

    Ekonomisk förståelse för unga är ett projekt som går ut på att förse skolor i Sverige med ett läromedel som utvecklar elevernas förmåga att göra…

  • Unga engagerar unga

    Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.