Till innehållet

Frysbox

Projektet drevs av: Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Beskrivning av projektet

Frysbox är ett projekt som jobbar med aktivitet och dialog, där vi använder kampsportens diciplin och träning för att öppna upp för en dialog. I dialogen använder vi oss av Fryshusets erfarenhet av att få ungdomar att tro på sig själva.

Fokus ligger på att öka självkänsla i form av att arbeta på sin personliga utveckling, att träna på att göra medvetna och aktiva val, samt att ge verktyg att nå sina mål och känna sig mer delaktiga i sociala sammanhang. I en träningsgrupp skapas även en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och möjlighet till reflektion. Genom att känna delaktighet, tillhörighet och ansvar får ungdomarna växa i sina roller och känna självförtroende att klara av olika utmaningar de ställs inför. Den fysiska delen används som en drivkraft att öppna upp för samtal efteråt. Genom att svettas, slita och kämpa ihop stärks bandet mellan ungdomarna och förtroendet ökar för varandra.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

    "Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.