Till innehållet

Fungera Mera

Projektet drevs av: DHS Funktionshinderrörelsen

Beskrivning av projektet

Projektet Fungera Mera syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg.

Genom att utveckla en infrastruktur och kompetensbas inom föreningslivet ska nya initiativ tas och nya möjligheter tillkomma för målgruppen. Föreningar ska erbjudas utbildning av ledare samt utrustning som möjliggör för utövare med funktionsvariation att delta. Människor med funktionsvariationer ska helt enkelt ha möjlighet att idrotta på lika villkor oavsett funktion.

Syftet är att alla helsingborgare ska ha tillgång till fysisk aktivitet oberoende av funktionsvariation. Projektet vill att målgruppen ska vara en naturlig del av Helsingborgs idrottsliv där de får lika tillgång till rörelse och gemenskap. För det är otroligt viktiga saker som alla mår bättre av. Det förbättrar nämligen både den fysiska och psykiska hälsan. I en stad som Helsingborg, där många goda förutsättningar finns, vill vi möjliggöra för alla olika parter att hitta varandra och skapa en bättre stad för fler.

Målgruppen har varit med och skrivit ansökan, sitter med i styrgruppen, har varit aktiva i att uttrycka sina önskningar och förhoppningar inför de aktiviteter projektet satsar på, samt att de såklart utgör deltagarna. Fungera Mera jobbar bland annat med DHS medlemsföreningar, LSS-verksamheten, grund- och gymnasiesärskolan, habiliteringen. Men verkar också genom sociala medier och allmänheten.

Projektet drivs med stöd av DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, HISO - Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation, Fritid Helsingborg och Vård- och omsorgsförvaltningen, samt att projektet även har en nära dialog med DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg och dess medlemsföreningar.

Efter projektet

Projektet har medverkat till att skapa ett innovativt samarbete mellan funktionshinderrörelsen, kommunal förvaltning, RF Sisu Skåne och idrottens föreningsliv kring ökad fysisk aktivitet och idrott för målgruppen. Projektet har lett till att målgruppen har betydligt större möjligheter att delta i Helsingborgs idrottsliv inom flera idrotter och det finns idag ett stort intresse bland många idrottsföreningar att nå ut till och inkludera personer med funktionsnedsättning.

Idrottsföreningar driver nu verksamhet för målgruppen och kunskap finns för att starta nya verksamheter. Kommunen (Fritid Helsingborg) kommer att ta över delar av verksamheten, och styrgruppen ska fortsätta under samordning av kommunal tjänsteperson. I styrgruppen finns de resurser och den kompetens som krävs för att driva projektets syften vidare samt för att stödja de föreningar som vill arbeta inkluderande. Helsingborgs stad inventerar och kompletterar nu också tillgängligheten på stadens samtliga idrottsanläggningar och fritidslokaler.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i juli 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i juli 2022.

Liknande projekt

  • Parkour och Freerunning

    Le parkour skapades av David Belle i början av 90-talet i Lisses, utanför Paris. Det handlar om att på ett så smidigt, kontrollerat och snabbt sätt…

  • De offentliga arbetsgivarnas ansvar. DOA

    Syftet med DOA är att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad…

  • Föreningsservice i Helsingborg

    Projektet ska bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg som ska vara en arbetsplats för personer med…

Sidan uppdaterades 2022-12-13.