Till innehållet

Fungera Mera

Projektet drivs av: DHS Funktionshinderrörelsen

Beskrivning av projektet

Projektet Fungera Mera syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg.

Genom att utveckla en infrastruktur och kompetensbas inom föreningslivet ska nya initiativ tas och nya möjligheter tillkomma för målgruppen. Föreningar ska erbjudas utbildning av ledare samt utrustning som möjliggör för utövare med funktionsvariation att delta. Människor med funktionsvariationer ska helt enkelt ha möjlighet att idrotta på lika villkor oavsett funktion.

Syftet är att alla helsingborgare ska ha tillgång till fysisk aktivitet oberoende av funktionsvariation. Projektet vill att målgruppen ska vara en naturlig del av Helsingborgs idrottsliv där de får lika tillgång till rörelse och gemenskap. För det är otroligt viktiga saker som alla mår bättre av. Det förbättrar nämligen både den fysiska och psykiska hälsan. I en stad som Helsingborg, där många goda förutsättningar finns, vill vi möjliggöra för alla olika parter att hitta varandra och skapa en bättre stad för fler.

Målgruppen har varit med och skrivit ansökan, sitter med i styrgruppen, har varit aktiva i att uttrycka sina önskningar och förhoppningar inför de aktiviteter projektet satsar på, samt att de såklart utgör deltagarna. Fungera Mera jobbar bland annat med DHS medlemsföreningar, LSS-verksamheten, grund- och gymnasiesärskolan, habiliteringen. Men verkar också genom sociala medier och allmänheten.

Projektet drivs med stöd av DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, HISO - Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation, Fritid Helsingborg och Vård- och omsorgsförvaltningen, samt att projektet även har en nära dialog med DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg och dess medlemsföreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Liknande projekt

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet

    I projektet Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet ska föreningen utveckla träningsmetoder för målgrupper med behov av särskilt anpassad…

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.